UPC    Acreditació de les titulacions
5.8 Llengües i terminologia

Descripció: Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font: Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència: 2017

           
  MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ACTIVITATS PARTICIPANTS ACCÉS  
  FORMACIÓ I ACREDITACIÓ D'IDIOMES  
  Cursos del Programa d'idiomes de la UPC A través de Merit School 911 accés  
  A través d'UniCor Languages 100  
  Ajuts del Programa d'idiomes de la UPC 4a convocatòria 88 ajuts atorgats accés  
  Bonificació en el nivell 6 del Programa d'idiomes per acreditar el requisit de B2 150 € per estudiant 140 estudiants de grau accés  
  Time To Talk: pràctiques d'anglès en grup 88 sessions a 5 campus UPC 780 accés  
  Exàmens CLUC d'anglès 1 convocatòria (juny 2017) 82 accés  
  Certificats de la UPC, amb calidesa oficial Certificats de B1.2, B2.2 i C1.2 1.044 accés  
           
  FORMACIÓ I ACREDITACIÓ DE CATALÀ  
  Tallers d'acollida lingüística i cultural 10 edicions Orientation Week-Welcome 27 grups  accés  
  1.031 incoming students  
  Programa de mentors SALSA'M Coordinació del programa 12 activitats llingüístiques i culturals 16 becaris coordinadors accés  
  4 campus, 9 centres  
  1.761 participants  
  499 incomings, 402 mentors  
  Programa Conversem? Pràctica de català oral Coordinació del programa. Pàgina web 47 participants: 15 estudiants locals i 42 estudiants incomigs accés  
  Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental 25 grups 315 accés  
  Cursos de català: d'intermedi al superior 8 grups 95 accés  
  Exàmens oficials de català 2 convocatòries 26 examinands accés  
     
  FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ EFICAÇ  
  Taller de gestió de la interculturalitat 2 taller 29 inscrits accés  
           
  ACREDITACIÓ D'IDIOMES  
  Campanya requisit B2 Actualització del web idiomes a la UPC. accés  
  Informació sobre acreditació a tots els estudiants de la UPC i sobre ajuts Parla 3.  
  Presentacions als responsables dels centre.  
  Ampliació proveïdors exàmens oficials: IELTS (anglès) i Institut Goethe (alemany).  
  Programa Acredita el teu anglès - PAS Test Level Kit: 432 PAS han fet la prova de nivell en línia i gratuïta per determinar-ne el nivell d'anglès. Portal amb informació sobre acreditació del PAS de la UPC. accés  
  Servei d'assessorament sobre acreditació 856 consultes ateses sobre acreditació accés  
  Actualització del formulari de consultes  
           
  RECURSOS DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA  
  Com comunicar Versió en occità de les rúbriques per avaluar i els consells per millorar la comunicació oral i la comunicació escrita.
Revisió i millora dels vídeos d’exemple per a la comunicació oral en anglès. Revisió de la interfície.
9.493 sessions, 6.815 usuaris, 19.631 pàgines vistes
accés  
  Class-Talk, fraseologia de la docència universitària 2.544 sessions, 1.997 usuaris, 9.532 pàgines vistes accés  
  Servei d'assessorament sobre formació 1.489 consultes ateses sobre formació. Actualització del formulari de consultes accés  
           
           
           
  QUALITAT DE LES COMUNICACIONS MULTILINGÜES Resultats Accés  
  MERLÍ! MANUAL D'ESTIL I RECURSOS LINGÜÍSTICS  
  Pàgines web MERLÍ! Contingut nou: Canvis en l'ortografia de l'IEC 2016 i Document templates. accés  
  UPCTERM (ca, es, en)  95.338 termes total, 2.135 consultes accés  
  Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 12.975 termes total, 343 termes nous, 5.021 consultes accés  
  Vocabulari d'Enginyeria Aeronàutica 6.020 termes total i 966 definicions; 3.909 termes nous accés  
  Nomenclatura UPC (ca, es, en)  2.595 termes total, 131 termes nous, 2.464 consultes accés  
  Writer's Toolbox Blog 156 entrades total, 7 entrades noves accés  
  864 sessions, 748 usuaris, 1.884 pàgines vistes  
  Manual d'estil interuniversitari  Actualització versió impresa i web accés  
           
  TALLERS DE REDACCIÓ  
  Redacció i expressió oral formals en català 3 tallers de llengua catalana (nivell 1, 2, 3), 39 assistents accés  
  Redacció d'articles de recerca en anglès per a doctorands 1 taller del Summer School del CSIC-UPC, Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
45 certificats d'assistència emesos
accés  
  Redacció de documents administratius en anglès 1 taller, 8 assistents accés  
  Qualitat lingüística en els webs i xarxes socials UPC 2 tallers, 22 assistents accés  
           
  TRADUCCIONS I CORRECCIONS  
  Documents acadèmics i de gestió (ca, es, en) 5.857 fulls (300 par./full), 938 encàrrecs accés  
  Consultes lingüístiques i de serveis 95 accés  
  Comunicació de la recerca Projecte Nexus 24 "La recerca de la UPC en paraules": document de bones pràctiques per al PDI. accés  
           
           
   
  DISSENY DE PLANS I MESURES DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA Resultats Accés  
  PLA DE LLENGÜES DE LA UPC  
  Objectius del Pla de govern La vra. D'Ordenació Acadèmica va definir els objectius següents per al 2015-2016:    
     Definir les línies bàsiques de política lingüística  
     Fer el seguiment del requisit de terceres llengües  
     Millorar els indicadors lingüístics vinculats al finançament  
  Convenis de col·laboració 4 convenis amb les escoles d'idiomes universitàries UAB Idiomes, Escola d'Idiomes Moderns UB, Centre d'Idiomes Moderns UOC, Idiomes UPF. accés  
  Programes Pla de llengües de la UPC accés  
  Programa d'idiomes de la UPC accés  
  Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural accés  
  Programa d'aprenentatge de llengua catalana accés  
  Programa de mentors SALSA'M accés  
  Indicadors lingüístics 17 indicadors i 4 indicadors del Pla de finançament accés  
           
  ALIANCES  
  Projecció externa Coorganització del Congrés Realiter a Barcelona accés  
  8 associacions, 8 grups de treball i 4 convenis  accés  
  3 diccionaris UPC incorporats a la Col·lecció Diccionaris en línia del Termcat. accés  
  Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP    
  Campanya requisit B2: Prisma-SGA
(obriu en una finestra nova)
 
  Projecte Landing at the UPC: Nexus 24  
  Orientation week, mobilitat, Salsa'm: GRI i diversos centres    
  Millora de la qualitat lingüística del web UPC: SCP    
  Indicadors lingüístics: GPAQ    
           
  COMUNICACIÓ  
  Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC 412.979 sessions, 243.291 usuaris, 718.965 pàg. Vistes accés  
  Twitter SLT 3.959 tuits, 1.331 seguidors accés  
  Facebook SLT 153 seguidors accés  
  Instagram SLT 112 entrades, 244 seguidors accés  
  Twitter SALSA'M 253 tuits, 134 seguidors accés  
  Facebook SALSA'M 1.142 seguidors accés  
  Materials de difusió Fullets Com Comunicar: exposició oral en anglès, Catalan for Beginners i Idiomes UPC.
https://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia/resolveuid/dd73a696-6dd2-4294-a47f-14a44028205b
 
  Dades a 31 desembre de 2017