UPC    Acreditació de les titulacions
5.8 Llengües i terminologia

Descripció: Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font: Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència: 2016

           
  MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ACTIVITATS PARTICIPANTS ACCÉS  
  FORMACIÓ I ACREDITACIÓ D'IDIOMES  
  Cursos del Programa d'idiomes de la UPC A través de Merit School 976 accés  
  A través d'UniCor Languages 102  
  Ajuts del Programa d'idiomes de la UPC 3a convocatòria 79 ajuts atorgats accés  
  Bonificació en el nivell 6 del Programa d'idiomes per acreditar el requisit de B2 150 € per estudiant 188 estudiants de grau accés  
  Time To Talk: pràctiques d'anglès en grup 87 sessions 656 accés  
  Exàmens CLUC d'anglès 2 convocatòries (juny-novembre) 120 accés  
  Certificats de la UPC, amb calidesa oficial PENDENT certificats de B12, B2.2 i C1.2   accés  
           
  FORMACIÓ I ACREDITACIÓ DE CATALÀ  
  Tallers d'acollida lingüística i cultural 24 Just Arrived 729 accés  
  Orientation Week-Welcome 1.250  
  Programa de mentors SALSA'M Coordinació del programa 16 becaris coordinadors accés  
  11 activitats llingüístiques i culturals 3 campus, 9 centres  
    1.399 participants  
    388 incomings, 262 mentors  
  Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental 16 grups 200 accés  
  Cursos de català: d'intermedi al superior 5 grups 31 accés  
  Exàmens oficials de català 2 convocatòries 21 examinands accés  
     
  FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ EFICAÇ  
  Cursos de comunicació en català 8 tallers Argumenta 48 accés  
  Taller de gestió de la interculturalitat 1 taller 9  
           
  RECURSOS SOBRE ACREDITACIÓ  
  Campanya Estudiant de 1r: acredita el B2 Destinataris: 2.526 estudiants ingrés 2014-15 no acreditats accés  
  Prova de nivell d'anglès en línia i gratuïta  
  Informació sobre acreditacions a tots els estudiants de la UPC  
  Servei d'assessorament sobre acreditació 1.271 consultes ateses sobre acreditació accés  
  Creació de formulari de consultes  
           
  RECURSOS DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA  
  Com comunicar 9.118 sessions, 6.085 usuaris, 19.480 pàgines vistes accés  
  Class-Talk, fraseologia de la docència universitària 3.507 sessions, 2.535 usuaris, 11.382 pàgines vistes accés  
  Argumenta 1 vídeo introductori al curs Com fer una bona argumentació    
  Test Level Kit Implementació d'un test orientatiu per determinar el nivell d'anglès d'estudiants, PAS i PDI accés  
  Servei d'assessorament sobre formació 1.791 consultes ateses sobre formació accés  
           
           
           
  QUALITAT DE LES COMUNICACIONS MULTILINGÜES Resultats Accés  
  MERLÍ! MANUAL D'ESTIL I RECURSOS LINGÜÍSTICS  
  Pàgines web MERLÍ! 1 contingut actualitzat: tractament del gènere, accés  
  1 contingut nou publicat: transcripció i transliteració del rus,  
  elaboració de 2 apartats: Documents templates (5 models), How to write competencies  
  Post-Tips per resoldre dubtes lingüístics 30 entrades, 9 noves (web SLT, Twitter, Facebook, Instagram)  accés  
  1 video-tips pilot accés  
  UPCTERM (ca, es, en) 95.329 termes total, 351 termes nous, 5.951 consultes accés  
  Vocabulari d'Enginyeria Aeronàutica Revisió de 5 subàrees, 2.111 termes total i 243 definicions; 784 termes nous     
  Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 12.452 termes total, 410 termes nous, 5.315 consultes accés  
  Nomenclatura UPC (ca, es, en) Actualització d'estudis 2016-2017, 1 subàrea nova. accés  
  279 fitxes, 737 denominacions  
  2.464 termes total, 167 termes nous, 3.728 consultes  
  Writer's Toolbox Blog 149 entrades total, 9 entrades noves accés  
  3.098 sessions, 2.619 usuaris, 4.869 pàgines vistes  
  Manual d'estil interuniversitari 3 vídeos    
           
  TALLERS DE REDACCIÓ  
  Redacció de continguts web en anglès 1 taller, 11 assistents    
  Redacció en català de documents UPC 2 tallers de llegua catalana, 29 assistents    
           
  TRADUCCIONS I CORRECCIONS  
  Documents acadèmics i de gestió (ca, es, en) 2.596 fulls (300 par./full), 885 encàrrecs accés  
  Consultes lingüístiques i de serveis 75 accés  
  Convocatòria d'ajuts per a la revisió de tesis o resum de tesi 8 tesis en anglès accés  
  2 resums de tesis: 1 en català; 1 en anglès  
  Comunicació de la recerca Revisió de 55 descripcions en anglès dels grups de recerca de la UPC per a convocatòria de la Generalitat de Catalunya    
           
           
           
  DISSENY DE PLANS I MESURES DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA Resultats Accés  
  PLA DE LLENGÜES DE LA UPC  
  Objectius del Pla de govern La vra. D'Ordenació Acadèmica va definir els objectius següents per al 2015-2016:    
     Definir les línies bàsiques de política lingüística  
     Fer el seguiment del requisit de terceres llengües  
     Millorar els indicadors lingüístics vinculats al finançament  
  Acords del Consell de Govern Actualització de la Nomenclatura UPC 10 acords accés  
  Acord  CG 198/2015  sobre certificats B2  accés  
    Pla de llengües de la UPC accés  
  Programa d'idiomes de la UPC accés  
  Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural accés  
  Programa d'aprenentatge de llengua catalana accés  
  Programa de mentors SALSA'M accés  
  Indicadors lingüístics 17 indicadors i 4 indicadors del Pla de finançament accés  
           
  ALIANCES  
  Projecció externa 8 associacions i 5 grups de treball accés  
  4 convenis i 3 contractes  
  3 comunicacions  
  Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP    
  Pla de formació del PDI: ICE    
  Campanya Estudiant de 1r, acredita el B2: Prisma-SGA    
  UPC Abroad, Orientation Week, mobilitat: SRI    
  Millora de la qualitat lingüística del web UPC: SCP    
  Indicadors lingüístics: GPAQ    
  Millora de les guies docents, Vra. d'Ordenació Acadèmica    
           
  COMUNICACIÓ  
  Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC 277.722 sessions, 143.645 usuaris, 533.933 pàg. vistes accés  
  Twitter SLT 3.700 tuits, 1.260 seguidors accés  
  Instagram SLT (inici desembre 2015) 112 entrades, 213 seguidors accés  
  Concurs Allibera un llibre per Sant Jordi 182 tuits hi han participat accés  
  Twitter SALSA'M 129 tuits, 56 seguidors accés  
  Facebook SLT 104 seguidors accés  
  Facebook SALSA'M 810 seguidors accés  
  Blog d'acollida lingüística i cultural d'Intercat 11 entrades (total) https://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia/resolveuid/dd73a696-6dd2-4294-a47f-14a44028205b
accés
 
  Materials de difusió "Giuseppe comes to the UPC", les llengües a la UPC 2 fullets: Programa Hola! I programa d'idiomes de la UPC 30 cartells i 3 roll-ups concurs Allibera un llibre, Sant Jordi