UPC    Acreditació de les titulacions
5.8 Llengües i terminologia

Descripció: Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font: Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència: 2015

           
  MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ACTIVITATS PARTICIPANTS + INFORMACIÓ  
  FORMACIÓ I ACREDITACIÓ D'IDIOMES  
  Cursos del Programa d'idiomes de la UPC A través de Merit School 1583 accés  
  A través d'UniCor Languages 60  
  Ajuts del Programa d'idiomes de la UPC 2a convocatòria 113 ajuts atorgats accés  
  Bonificació en el nivell 6 del Programa d'idiomes per acreditar el requisit de B2 150 € per estudiant 221 estudiants de grau accés  
  39 sessions 575  
  Exàmens d'anglès CLUC-ACLES 3 convocatòries (gener-juny-octubre) 218 accés  
  Grup de treball B2 d'anglès  
  Certificats de la UPC, amb validesa oficial 1.233 certificats de B1.2, B2.2 i C1.2   accés  
  Erasmus + Plataforma d'idiomes OLS 269 consultes, 538 altes test, 107 altes a curs      
  FORMACIÓ I ACREDITACIÓ DE CATALÀ  
  Tallers d'acollida lingüística i cultural 24 Just Arrived 720 accés  
  Programa de mentors SALSA'M Creació de pàgina web, Facebook i Twitter 5 becaris coordinadors accés  
  Coordinació i formació de 5 becaris coordinadors 10 centres UPC  
  Elaboració guia de mentors 100 estudiants mentors  
  6 activitats lingüístiques i culturals 213 estudiants internacionals  
    746 participants a activitats  
  Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental 17 grups 171 accés  
  Cursos de català intermedi a superior 14 grups 60 accés  
  Exàmens oficials de català 2 convocatòries 36 examinands accés  
  Elaboració de l'examen C1 (interuniversitari)  
  FORMACIÓ EN COMUNICACIÓ EFICAÇ  
  Cursos per fer presentacions en anglès 3 tallers 40 accés  
  Cursos de comunicació en català 9 tallers Argumenta 141    
  RECURSOS SOBRE ACREDITACIÓ  
  Campanya Estudiant de 1r: acredita B2 Actualització de pàgina web accés  
  1 enquesta estudiantat de grau sobre nivell de tercera llengua    
  1 acció informativa    
  Nre. de certificats B2 d'estudiants que inicien el grau el curs: accés  
  - 2014-2015: 708    
  - 2015-2016 (desembre 2015): 144    
  Atenció de consultes 1.463 sobre cursos i acreditació (maig a desembre de 2015) accés  
  Valoració de certificats d'idiomes 76 certificats    
  RECURSOS DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA  
  Com comunicar 9.118 sessions, 6.085 usuaris, 19.480 pàgines vistes accés  
  Class-Talk, fraseologia de la docència 3.507 sessions, 2.535 usuaris, 11.382 pàgines vistes accés  
  Speakc@t, recurs interuniversitari Actualització de contingut i nou itinerari curs A1 accés  
  Curs d'interculturalitat, recurs interuniversitari Creació del curs virtual per a estudiants de mobilitat    
           
           
  QUALITAT DE LES COMUNICACIONS MULTILINGÜES RESULTATS + INFO  
  MERLÍ! MANUAL D'ESTIL I RECURSOS LINGÜÍSTICS  
  Pàgines web MERLÍ! 2 continguts actualitzats: gènere i escriptura de nombres accés  
  10 continguts nous: Writing resources i fitxes dubtes ca i es  
  Post-Tips per resoldre dubtes lingüístics Creació de pàgina web, 22 Post-Tips (Twitter, Flickr, Instagram) accés  
  UPCTERM  (ca, es, en) 95.116 termes total, 1.248 termes nous, 3.290 consultes accés  
  Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 12.042 termes total, 500 termes nous, 4.589 consultes accés  
  Nomenclatura UPC (ca, es, en) Actualització d'estudis 2015-2016 accés  
  183 fitxes, 449 denominacions  
  2.297 termes total, 678 termes nous, 2.465 consultes  
  Writer's Toolbox Blog Actualització i renovació del blog accés  
  140 entrades total, 19 entrades noves  
  1.557 sessions, 1.210 usuaris, 3.070 pàgines vistes  
  Recull de termes per a l'Escola de Doctorat 70 termes bolcats    
  Assignatures UPC 12.229 denominacions    
  Manual d'estil interuniversitari Producció de 3 vídeos    
  Nomenclatura de la XVU (ca, es, en) Revisió final del recull, 1.456 termes total, 23 termes nous    
  Multidiccionari de la XVU Publicació a l'apartat Diccionaris en Línia del TERMCAT accés  
  4.787 pàgines vistes, 6.180 termes  
  Catàleg de recursos terminològics XVU 9 universitats de la Xarxa Vives accés  
  Actualització: 27 recursos UPC-SLT  
  TALLERS DE REDACCIÓ  
  Redacció en anglès per a la recerca 1 taller Academic Communication Resources, 20 participants accés  
  Redacció en català de documents UPC 6 tallers: qualitat lingüística en el web i les xarxes socials UPC; MERLÍ! Manual d'estil UPC, Taller de llengua catalana accés  
  92 participants en total, amb un nivell de satisfacció 3,22/4  
  TRADUCCIONS I CORRECCIONS  
  Documents acadèmics i de gestió (ca, en i altres llengües) 2.747 fulls (300 par./full), 670 encàrrecs accés  
  Consultes lingüístiques i de serveis 103 accés  
  Convocatòria d'ajuts per a la revisió de tesis 1 tesi en català  
  8 tesis en anglès  
           
         
  DISSENY DE PLANS I MESURES DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA RESULTATS + INFO  
  POLÍTICA LINGÜÍSTICA DE LA UPC  
  Objectius del Pla de govern La vra. responsable de política lingüística defineix els objectius següents per al 2015-2017:    
  Definir les línies bàsiques de política lingüística  
  Fer el seguiment del requisit de terceres llengües  
  Millorar els indicadors lingüístics vinculats al finançament  
  Acords del Consell de Govern Actualització de la Nomenclatura UPC 10 acords accés  
  Acord  CG 198/2015  sobre certificats B2  accés  
  Programes Pla de llengües de la UPC accés  
  Programa d'idiomes de la UPC accés  
  Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural accés  
  Programa d'aprenentatge de llengua catalana accés  
  Programa de mentors SALSA'M accés  
  Indicadors lingüístics 17 indicadors i 4 indicadors del Pla de finançament accés  
  ALIANCES  
  Projecció externa 8 associacions i 5 grups de treball accés  
  4 convenis i 3 contractes  
  3 comunicacions  
  Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP    
  Pla de formació del PDI: ICE  
  Campanya Estudiant de 1r, acredita el B2: Prisma-SGA  
  UPC Abroad, orientation week, mobilitat: SRI  
  Pla de millora de la qualitat lingüística del web UPC: SCP  
  Indicadors lingüístics: GPAQ  
  COMUNICACIÓ  
  Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC Migració i revisió versió Genweb 4 accés  
  310.381 sessions, 188.870 usuaris, 712.174 pàg. vistes  
  4.686 cerques (2 cercadors: web + MERLÍ!)  
  Twitter SLT 3.200 tuits, 1.110 seguidors accés  
  Instagram SLT (inici desembre 2015) 30 entrades, 40 seguidors accés  
  Concurs Es busca tuit! #StJordiUPC15 220 tuits hi han participat accés  
  Blog Espai de treball SLT 195 entrades (total) accés  
  Twitter SALSA'M 129 tuits, 56 seguidors accés  
  Facebook SALSA'M 412 seguidors accés  
  Blog d'acollida lingüística i cultural d'Intercat 11 entrades (total)  
  Materials de difusió 2 vídeos: serveis estudiantat i programa SALSA'M accés  
  1 entrevista programa SALSA'M al SOM UPC accés