UPC    Acreditació de les titulacions
5.8 Llengües i terminologia

Descripció: Activitats i nombre de participants en activitats desenvolupades per el Servei de Llengües i Terminologia: suport al desenvolupament de competències comunicatives i suport a la qualitat de les comunicacions multilingües.
Font: Servei de Llengües i Terminologia
Període de referència: 2014

           
  MILLORA DE LES COMPETÈNCIES COMUNICATIVES ACTIVITATS PARTICIPANTS ACCÉS  
  FORMACIÓ I ACREDITACIÓ D'IDIOMES        
  Cursos del Programa d'idiomes de la UPC A través de Merit School 1.847 accés  
  A través d'UniCor Languages 17 accés  
  Ajuts del Programa d'idiomes de la UPC 52 ajuts atorgats 156 accés  
  Cursos virtuals d'espanyol Disseny itineraris A1 i A2 5 accés  
  Time To Talk: pràctiques d'anglès en grup 52 440 accés  
  Talk 10: servei d'intercanvis lingüístics 34 parelles 213 accés  
  Exàmens CLUC d'anglès 3 convocatòries 235 accés  
  Proves d'anglès per al PAS 4 4 accés  
  FORMACIÓ I ACREDITACIÓ DE CATALÀ  
  Tallers d'acollida lingüística i cultural 18 Just Arrived 1.014 accés  
  12 sortides culturals  
  Cursos de català d'acollida: bàsic i elemental 26 114    
  Cursos de català: d'intermedi al superior 25 45 accés  
  Exàmens oficials de català 2 convocatòries 37 accés  
  FORMACIÓ EN HABILITATS COMUNICATIVES  
  Cursos de comunicació eficaç en anglès i català 10 cursos virtuals Argumenta  200 accés  
  1 Presenting in English  
  2 taller de multilingüisme  
  RECURSOS SOBRE ACREDITACIÓ  
  Campanya Estudiant de 1r: acredita el B2 Creació d'una pàgina web  4.419 destinataris    
  En col·laboració amb SGA, Prisma, SCI 1.614 proves en línia  
  451 certificats presentats  
  Atenció de consultes 3.786 consultes      
  Ajuts MEC per a idiomes Erasmus 474 sol·licituds acceptades 778 sol·licituds    
  Valoració de certificats 20 ETSTCCPB      
  RECURSOS DE FORMACIÓ LINGÜÍSTICA  
  Com comunicar Mòdul d'anglès i pàgina inicial nous accés  
  7.246 sessions, 4.475 usuaris, 14.781 pàgines vistes  
  Class-Talk, fraseologia de la docència universitària 3.179 sessions, 2.189 usuaris, 11.990 pàgines vistes accés  
           
           
 
QUALITAT DE LES COMUNICACIONS MULTILINGÜES
Resultats Accés  
  MERLÍ! MANUAL D'ESTIL I RECURSOS LINGÜÍSTICS  
  Pàgines web MERLÍ! 3 apartats –Recursos de redacció, Writing resources, Terminologia– i 9 subapartats accés  
  1.393 consultes  
  Vídeos MERLÍ! Disseny de 5 vídeos accés  
  UPCTERM (ca, es, en) 93.868 termes total,  200 termes nous,  4.549 consultes accés  
  Nomenclatura multilingüe de la UPC (ca, es, en) Aprovació CG 212/2014 accés  
  1.619 denominacions, 2.404 consultes  
  Lèxic d'educació superior (ca, es, en) 11.693 termes total,  1.834 termes nous, 1 àrea nova: mobilitat, 5.840 consultes accés  
  Writer's Toolbox. Blog (ca, es, en) 121 entrades total, 22 entrades noves  accés  
  776 sessions, 522 usuaris, 1.680 pàgines vistes  
  Nomenclatura multilingüe XVU (ca, es, en) 12 universitats de la Xarxa Vives  2016  
  1.433 termes total  
  Catàleg de recursos terminològics XVU 9 universitats de la Xarxa Vives  accés  
  Actualització: 27 recursos UPC-SLT  
  Lèxic panllatí de desenvol. sostenible, Realiter (ca, es, fr, it, pt, ro) 9 organismes internacionals de la xarxa Realiter  2014   
  517 termes total  
  Multidiccionari, XVU 4 universitats de la Xarxa Vives    
  22.514 termes total, 7 àrees temàtiques  
  Portal de recursos de redacció, Publica! 21 apartats amb enllaços a 121 recursos accés  
  En col·laboració amb l'SBPA  
  TALLERS DE REDACCIÓ DE DOCUMENTS UPC  
  Tallers de redacció en català 3 tallers per al Pla de formació del PAS (SDP)     
  1 taller per al PDI  
  25 participants  
  Tallers de redacció en anglès 1 taller per al Pla de formació del PAS (SDP)    
  1 taller per al PDI  
  23 participants  
  TRADUCCIONS I CORRECCIONS  
  Documents acadèmics i de gestió (ca, es, en) 2.463 fulls (300 par./full) accés  
  673 encàrrecs  
  Consultes lingüístiques 78 consultes ateses    
           
           
           
 
DISSENY DE PLANS I MESURES DE PROMOCIÓ LINGÜÍSTICA
Resultats Accés  
  PLA DE LLENGÜES DE LA UPC  
  Programes Pla de govern UPC. Política lingüística    
  Pla de llengües de la UPC accés  
  Programa d'idiomes de la UPC accés  
  Programa Hola, d'acollida lingüística i cultural accés  
  Programa d'aprenentatge de llengua catalana accés  
  Indicadors lingüístics 16 indicadors accés  
  4 indicadors del Pla de finançament d'universitats    
  ALIANCES  
  Projecció externa 8 associacions i 5 grups de treball accés  
  4 convenis i 3 contractes    
  8 comunicacions, 3.635 vistes a l'Slideshare accés  
  Col·laboració interna Pla de formació del PAS: SDP    
  Pla de formació del PDI: ICE    
  Formació en competències: Escola Doctorat    
  UPC Abroad, Orientation Week, mobilitat: SRI    
  Normativa acadèmica idiomes: SGA    
  Documentació acadèmica multilingüe: Prisma    
  Web institucional multilingüe: SCP    
  Sala de Premsa, e-informacions: OMC    
  Indicadors lingüístics: GPAQ    
  Proves de nivell: centres    
  COMUNICACIÓ  
  Web Serveis i recursos lingüístics. Idiomes UPC 237.025 sessions, 159.872 usuaris, 615.373 p. vistes accés  
  Twitter SLT 2.357 tuits (total), 899 seguidors accés  
  Concurs Es busca tuit! #StJordiUPC 407 tuits hi han participat  accés  
  Concurs Es busca tuit! #CiènciaUPC 317 tuits hi han participat accés  
  Blog Espai de treball SLT 178 entrades (total) accés  
  Blog d'acollida lingüística i cultural d'Intercat 9 entrades (total) https://www.upc.edu/slt/el-servei-de-llengues-i-terminologia/resolveuid/dd73a696-6dd2-4294-a47f-14a44028205b
accés
 
  Materials de difusió 5 vídeos accés