UPC    Acreditació de les titulacions
5.7 Iniciativa digital

Descripció: Evolució dels títols publicats per Edicions UPC i nombre d'autors. Evolució dels exemplars venuts per tipus de mercat. Format de les publicacions.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2019

EDICIÓ DE LLIBRES
 
Titols editats 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
  Català 9 14 7  
  Castellà 17 7 12  
  Anglès 1 3 1  
  Total 27 24    
           
           
           
           
           
           
           
ACCESSOS A LLIBRES DIGITALS
 
         
           
           
           
           
  Accesos a llibres digitals des de la UPC 2014 2015 2016  
  Accessos                                 8.766                42.618   60611  
           
           
           
           
        2012  
           
           
UPC OpenCourseWare
           
  Materials docents disponibles segons tipologia (dades acumulatives juliol 2020)  
  Apunts 1.671  
  Audiovisuals 46  
  Exàmens  104  
  Exercicis/Problemes 377  
  Imatges 78  
  Pràctiques  153  
  Programari  244  
  Treballs d'assignatura  728  
  Altres  68  
  Total 3.469  
       
  Assignatures publicades per àmbits temàtics (dades acumulatives juliol 2020)  
  Aeronàutica i espai 4  
  Arquitectura  41  
  Ciències de la salut 1  
  Ciències de la visió  13  
  Desenvolupament humà i sostenible  3  
  Economia i organització d'empreses  27  
  Edificació  2  
  Energies 4  
  Enginyeria agroalimentària  13  
  Enginyeria civil  5  
  Enginyeria dels materials  14  
  Enginyeria elèctrica 2  
  Enginyeria electrònica i telecomunicacions  63  
  Enginyeria mecànica  24  
  Enginyeria química 12  
  Enginyeria tèxtil 2  
  Ensenyament i aprenentatge  2  
  Física  16  
  Informàtica  12  
  Matemàtiques i estadística 49  
  Nàutica 15  
  Recursos generals  3  
  So, imatge i multimèdia 3  
  Urbanismes 3  
  Total 333  
       
      Curs 2019-2020  
  Descàrregues d'arxius 879.543  
  Visites 51.817  
  Dades a juny 2020