UPC    Acreditació de les titulacions
5.7 Iniciativa digital

Descripció: Evolució dels títols publicats per Edicions UPC i nombre d'autors. Evolució dels exemplars venuts per tipus de mercat. Format de les publicacions.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2017

EDICIÓ DE LLIBRES
 
Titols editats 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
  Català 9 14 7  
  Castellà 17 7 12  
  Anglès 1 3 1  
  Total 27 24    
           
           
           
           
           
           
           
ACCESSOS A LLIBRES DIGITALS
           
 
         
           
           
           
  Accesos a llibres digitals des de la UPC 2014 2015 2016  
  Accessos                                 8.766                42.618   60611  
           
           
           
           
        2012  
           
           
UPC OpenCourseWare
           
  Materials docents disponibles segons tipologia (dades acumulatives juliol 2018)  
  Apunts 1.539  
  Audiovisuals 44  
  Exàmens  102  
  Exercicis/Problemes 395  
  Imatges 88  
  Pràctiques  159  
  Programari  259  
  Treballs d'assignatura  651  
  Altres  163  
  Total 3.400  
       
  Assignatures publicades per àmbits temàtics (dades acumulatives juliol 2018)  
  Aeronàutica i espai 3  
  Arquitectura  38  
  Ciències de la salut 1  
  Ciències de la visió  13  
  Desenvolupament humà i sostenible  3  
  Economia i organització d'empreses  27  
  Edificació  2  
  Energies 4  
  Enginyeria agroalimentària  13  
  Enginyeria civil  5  
  Enginyeria dels materials  15  
  Enginyeria elèctrica 2  
  Enginyeria electrònica i telecomunicacions  56  
  Enginyeria mecànica  24  
  Enginyeria química 10  
  Enginyeria tèxtil 2  
  Ensenyament i aprenentatge  1  
  Física  13  
  Informàtica  12  
  Matemàtiques i estadística 48  
  Nàutica 15  
  Recursos generals  3  
  So, imatge i multimèdia 2  
  Urbanismes 3  
  Total 315  
       
      Curs 2017-2018  
  Descàrregues d'arxius 563.636  
  Visites 147.937