UPC    Acreditació de les titulacions
5.7 Iniciativa digital

Descripció: Evolució dels títols publicats per Edicions UPC i nombre d'autors. Evolució dels exemplars venuts per tipus de mercat. Format de les publicacions.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2016

EDICIÓ DE LLIBRES
 
Titols editats 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
  Català 9 14 7  
  Castellà 17 7 12  
  Anglès 1 3 1  
  Total 27 24    
           
           
           
           
           
           
           
ACCESSOS A LLIBRES DIGITALS
 
         
           
           
           
           
  Accesos a llibres digitals des de la UPC 2014 2015 2016  
  Accessos                                 8.766                42.618   60611  
           
           
           
           
        2012  
           
           
UPC OpenCourseWare
           
  Materials docents disponibles segons tipologia (dades acumulatives juny 2017)  
  Apunts                                            1.600    
  Audiovisuals                                                 44    
  Exàmens                                                102    
  Exercicis/Problemes                                               395    
  Imatges                                                 88    
  Pràctiques                                                159    
  Programari                                                259    
  Treballs d'assignatura                                                556    
  Altres                                                159    
  Total                                            3.362    
       
  Assignatures publicades per àmbits temàtics (dades acumulatives juny 2017)  
  Aeronàutica i espai                                                   3    
  Arquitectura                                                  37    
  Ciències de la salut                                                   1    
  Ciències de la visió                                                  13    
  Desenvolupament humà i sostenible                                                    3    
  Economia i organització d'empreses                                                  27    
  Edificació                                                    2    
  Energies                                                   4    
  Enginyeria agroalimentària                                                  13    
  Enginyeria civil                                                    1    
  Enginyeria dels materials                                                  15    
  Enginyeria elèctrica                                                   2    
  Enginyeria electrònica i telecomunicacions                                                  51    
  Enginyeria mecànica                                                  18    
  Enginyeria química                                                   8    
  Ensenyament i aprenentatge                                                    1    
  Física                                                  12    
  Informàtica                                                  12    
  Matemàtiques i estadística                                                 48    
  Nàutica                                                 15    
  Recursos generals                                                    3    
  So, imatge i multimèdia                                                   2    
  Urbanismes                                                   3    
  Total                                               294    
       
      Curs 2016-2017  
  Descàrregues d'arxius                                         124.273    
  Visites                                         200.548