UPC    Acreditació de les titulacions
5.7 Iniciativa digital

Descripció: Evolució dels títols publicats per Edicions UPC i nombre d'autors. Evolució dels exemplars venuts per tipus de mercat. Format de les publicacions.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2015

EDICIÓ DE LLIBRES
 
Titols editats 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
  Català 14 7 3  
  Castellà 7 12 21  
  Anglès 3 1    
  Total 24      
           
           
           
           
           
           
           
ACCESSOS A LLIBRES DIGITALS
           
 
         
           
           
           
  Accesos a llibres digitals des de la UPC 2011 2012 2013  
  Accessos                             613.032   664957 588235  
           
           
           
           
        2012  
           
           
UPC OpenCourseWare
           
  Materials docents disponibles segons tipologia (dades acumulatives juny 2016)  
  Apunts                                           1.430    
  Audiovisuals                                              102    
  Exàmens                                                 28    
  Exercicis/Problemes                                              450    
  Imatges                                                 9    
  Pràctiques                                                 70    
  Programari                                               175    
  Treballs d'assignatura                                               216    
  Altres                                               302    
  Total                                           2.782    
       
  Assignatures publicades per àmbits temàtics (dades acumulatives juny 2016)  
  Aeronàutica i espai                                                 3    
  Arquitectura                                                 46    
  Ciències de la salut                                                 1    
  Ciències de la visió                                                 13    
  Desenvolupament humà i sostenible                                                  5    
  Economia i organització d'empreses                                                 28    
  Edificació                                                  2    
  Energies                                                 4    
  Enginyeria agroalimentària                                                 14    
  Enginyeria civil                                                  1    
  Enginyeria dels materials                                                 15    
  Enginyeria electrònica i telecomunicacions                                                 45    
  Enginyeria mecànica                                                 19    
  Enginyeria química                                                 9    
  Ensenyament i aprenentatge                                                  1    
  Física                                                 12    
  Informàtica                                                 12    
  Matemàtiques i estadística                                                45    
  Nàutica                                                10    
  Recursos generals                                                  3    
  So, imatge i multimèdia                                                 2    
  Urbanismes                                                 3    
  Total                                              293    
       
      Curs 2015-2016  
  Descàrregues d'arxius                                     1.353.438    
  Visites                                        456.556