UPC    Acreditació de les titulacions
5.6 Política d'Arxius

Descripció: Indicadors relacionats amb la política d'arxius de la UPC.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2015

               
    2011 2012 2013 2014 2015  
  Metres lineals de documentació (1) 2.932 2.734 2.734 2.496 2.670  
  Consultes i préstecs d'expedients 585 915 547 778 575  
  Expedients transferits a l'arxiu (1) 3.060 2.159 1.253 494 11.157  
  Expedients indexats a l'SGD (2) 67.434 67.434 67.434 67.434 78.591  
  Unitats amb documents a l'arxiu (1) 22 22 22 22 22  
  Assistents a cursos de formació 52 195 13 44 21  
  Hores de formació d'usuaris  39 48 4 8 8  
  Eliminació de documents (capses) (3) 900 2.017 515 2.349 92  
  (1) Inclou els dipòsits gestionats per l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA): Arxiu Rectorat, General i Vèrtex      
  (2) SGD és la base de dades que serveix de plataforma per al sistema de gestió de documents de la UPC      
  (3) Inclou les dades d'eliminacions directes i controlades