UPC    Acreditació de les titulacions
5.6 Política d'Arxius

Descripció: Indicadors relacionats amb la política d'arxius de la UPC.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2014

               
    2010 2011 2012 2013 2014  
  Metres lineals de documentació (1) 2.898 2.932 2.734 2.734 2.496  
  Consultes i préstecs d'expedients 1.220 585 915 547 778  
  Expedients transferits a l'arxiu (1) 4.660 3.060 2.159 1.253 494  
  Expedients indexats a l'SGD (2) 66.307 67.434 67.434 67.434 67.434  
  Unitats amb documents a l'arxiu (1) 20 22 22 22 22  
  Assistents a cursos de formació 48 52 195 13 44  
  Hores de formació d'usuaris  28 39 48 4 8  
  Eliminació de documents (capses) (3) 96 900 2.017 515 2.349  
  (1) Inclou els dipòsits gestionats per l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA): Arxiu Rectorat, General i Vèrtex    
  (2) SGD és la base de dades que serveix de plataforma per al sistema de gestió de documents de la UPC    
  (3) Inclou les dades d'eliminacions directes i controlades