UPC    Acreditació de les titulacions
5.6 Política d'Arxius

Descripció: Indicadors relacionats amb la política d'arxius de la UPC.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2013

                             
      2009 2010 2011 2012 2013              
    Metres lineals de documentació (1) 2748 2898 2932 2734 2734              
    Consultes i préstecs d'expedients 1609 1220 585 915 547              
    Expedients transferits a l'arxiu (1) 3133 4660 3060 2159 1253              
    Expedients indexats a l'SGD (2) 62244 66307 67434 67434 67434              
    Unitats amb documents a l'arxiu (1) 25 20 22 22 22              
    Assistents a cursos de formació 11 48 52 195 13              
    Hores de formació d'usuaris  16 28 39 48 4              
    Eliminació de documents (capses) (3) 1182 96 900 2017 515              
    (1) Inclou els dipòsits gestionats per l'Oficina de Documentació i Arxius (ODA): Arxiu Rectorat, General i Vèrtex              
    (2) SGD és la base de dades que serveix de plataforma per al sistema de gestió de documents de la UPC              
    (3) Inclou les dades d'eliminacions directes i controlades