UPC    Acreditació de les titulacions
5.5 Portal d'accés UPCommons

Descripció: Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2019

  UPCommons: PORTAL DEL CONEIXEMENT OBERT DE LA UPC
  http://upcommons.upc.edu            
               
               
               
  NOMBRE DE DOCUMENTS 2015 2016 2017 2018 2019  
  Tesis doctorals  2.837 3.228 3.557 3.956 4.232  
  Treballs acadèmics 25.373 30.216 34.875 38.542 43.395  
  Articles de revista 10.618 11.016 11.287 11.760 12.307  
  Comunicacions a congressos 3.251 3.783 4.380 4.835 5.340  
  E-prints  24.884 31.345 37.138 41.882 45.934  
  Llibres digitals 659 747 797 821 875  
  Materials docents 3.220 1.979 2.627 3.328 2.364  
  Exàmens 24.228 25.397 27.610 28.664 30.291  
  Vídeos 3.001 3.241 3.508 3.721 3.939  
  Research Data -- -- 3 4 8  
  Memòria Digital de la UPC -- -- -- 2.967 8.492  
  Total 98.071 110.952 125.782 140.480 157.177  
               
  UPCommons 2015 2016 2017 2018 2019  
  Pàgines vistes 3.890.057 3.010.468 5.102.593 6.162.077 5.061.073  
  Arxius descarregats 10.030.232 9.559.470 10.567.428 12.918.879 12.275.633  
               
  UPCOpenCourseWare  2015 2016 2017 2018 2019  
  Pàgines vistes 452.431 362.637 119.871 140.179 54.413  
  Arxius descarregats 1.095.531 972.011 339.166 688.127 900.978  
  Dades a 31 de desembre de 2019