UPC    Acreditació de les titulacions
5.5 Portal d'accés UPCommons

Descripció: Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2018

  UPCommons: PORTAL DEL CONEIXEMENT OBERT DE LA UPC
  http://upcommons.upc.edu            
               
               
               
  NOMBRE DE DOCUMENTS 2014 2015 2016 2017 2018  
  Tesis doctorals  2.490 2.837 3.228 3.557 3.956  
  Treballs acadèmics 20.819 25.373 30.216 34.875 38.542  
  Articles de revista 10.091 10.618 11.016 11.287 11.760  
  Comunicacions a congressos 2.518 3.251 3.783 4.380 4.835  
  E-prints  20.138 24.884 31.345 37.138 41.882  
  Llibres digitals 626 659 747 797 821  
  Materials docents 3.293 3.220 1.979 2.627 3.328  
  Exàmens 22.692 24.228 25.397 27.610 28.664  
  Vídeos 2.788 3.001 3.241 3.508 3.721  
  Research Data -- -- -- 3 4  
  Memòria Digital de la UPC -- -- -- -- 2.967  
  Total 85.455 98.071 110.952 125.782 137.513  
               
  UPCommons 2014 2015 2016 2017 2018  
  Pàgines vistes 2.019.732 3.890.057 3.010.468 5.102.593 6.162.077  
  Arxius descarregats 7.993.553 10.030.232 9.559.470 10.567.428 12.918.879  
               
  UPCOpenCourseWare  2014 2015 2016 2017 2018  
  Pàgines vistes 475.023 452.431 362.637 119.871 140.179  
  Arxius descarregats 562.480 1.095.531 972.011 339.166 688.127  
  Dades a 31 de desembre de 2018