UPC    Acreditació de les titulacions
5.5 Portal d'accés UPCommons

Descripció: Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2017

               
               
  NOMBRE DE DOCUMENTS 2013 2014 2015 2016 2017  
  Tesis doctorals  2.044 2.490 2.837 3.228 3.557  
  Treballs acadèmics 16.274 20.819 25.373 30.216 34.875  
  Articles de revista 9.092 10.091 10.618 11.016 11.287  
  Comunicacions a congressos 1.934 2.518 3.251 3.783 4.380  
  E-prints  16.647 20.138 24.884 31.345 37.138  
  Llibres digitals 571 626 659 747 797  
  Materials docents 3.029 3.293 3.220 1.979 2.627  
  Exàmens 35.506 34.854 38.123 36.640 41.322  
  Videoteca 2.569 2.788 3.001 3.241 3.508  
  Research Data -- -- -- -- 3  
  Total 87.666 97.617 111.966 122.195 139.494  
               
  UPCommons 2013 2014 2015 2016 2017  
  Pàgines vistes 2.679.639 2.019.732 3.890.057 3.010.468 5.102.593  
  Arxius descarregats 8.052.096 7.993.553 10.030.232 9.559.470 10.567.428  
               
  UPCOpenCourseWare  2013 2014 2015 2016 2017  
  Pàgines vistes 1.010.173 475.023 452.431 362.637 119.871  
  Arxius descarregats 871.034 562.480 1.095.531 972.011 339.166  
  Dades a 31 de desembre de 2017