UPC    Acreditació de les titulacions
5.5 Portal d'accés UPCommons

Descripció: Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2016

             
             
  NOMBRE DE DOCUMENTS 2013 2014 2015 2016  
  Tesis doctorals  2.044 2.490 2.837 3.228  
  Treballs acadèmics 16.274 20.819 25.373 30.216  
  Articles de revista 9.092 10.091 10.618 11.016  
  Comunicacions a congressos 1.934 2.518 3.251 3.783  
  E-prints  16.647 20.138 24.884 31.345  
  Llibres digitals 571 626 659 747  
  Materials docents 3.029 3.293 3.220 1.979  
  Exàmens 35.506 34.854 38.123 36.640  
  Videoteca 2.569 2.788 3.001 3.241  
  Total 87.666 97.617 111.966 122.195  
             
  UPCommons 2013 2014 2015 2016  
  Pàgines vistes 2.679.639 2.019.732 3.890.057 3.010.468  
  Arxius descarregats 8.052.096 7.993.553 10.030.232 9.559.470  
             
  UPCOpenCourseWare  2013 2014 2015 2016  
  Pàgines vistes 1.010.173 475.023 452.431 362.637  
  Arxius descarregats 871.034 562.480 1.095.531 972.011