UPC    Acreditació de les titulacions
5.5 Portal d'accés UPCommons

Descripció: Evolució del nombre de documents i de sessions al llarg dels darrers cinc anys naturals relacionats amb UPCCommons.
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2015

               
  NOMBRE DE DOCUMENTS 2011 2012 2013 2014 2015  
  Videoteca UPC  1.964  2.396  2.675  2.892  3.058  
  Treballs acadèmics UPC  9.434  11.337  13.677  16.394  19.258  
  Revistes i congressos UPC  8.796  10.044  11.286  12.849  13.946  
  Materials docents UPC (1)  31.028  2.005  3.029  3.293  3.220  
  Exàmens UPC (2)  -  30.983  35.506  34.854  38.123  
  E-prints UPC  7.155  13.205  17.775  20.153  24.926  
  TDX UPC  1.364  1.577  2.044  2.490  2.837  
  Llibres digitals IDP  511  560  561  619  669  
  Total 60252 72107 86553 93544 106037  
               
  UPCommons 2011 2012 2013 2014 2015  
  Pàgines vistes 1.473.851 1.626.208 1.584.445  1.434.649  4.510.991  
  Arxius descarregats 7.150.684 9.518.761 6.908.306  7.205.901 9.958.319  
               
  UPCOpenCourseWare (3) 2011 2012 2013 2014 2015  
  Pàgines vistes  - 88.787 1.010.173  475.023  452.431  
  Arxius descarregats - 77.553 871.034  562.480 1.095.531  
               
  (1) Fins 2011, també inclou els exàmens. A partir de 2012, els exàmens estan allotjats en un repositori propi  
  (2) Fins 2011, els exàmens estaven allotjats al Dipòsit de materials docents. A partir de 2012, estan allotjats en un repositori propi  
  (3)  L'UPCOpenCourseWare es posa en marxa el novembre 2012, en substitució del Dipòsit de Materials Docents