UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2018

   BIBLIOTEQUES  
                   
    2018  
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs de llibres (2) Préstec de portàtils Reserva de sales de treball en grup Préstecs d'equipaments (3)  
  160 Campus Nord 4.598 297.884 64,20 8.615 9.938 9.089 20.308  
  170 Campus Terrassa 3.704 117.262 63,02 5.517 2.272 5.730 3.640  
  181 Campus Baix Llobregat 1.893 105.572 51,84 3.520 3.623 3.498 3.434  
  200 FME 337 31.223 51,14 2.018 1.535 1.034 266  
  210 ETSAB 2.337 119.099 54,14 21.121 236 470 531  
  240 ETSEIB 2.634 179.981 59,68 4.955 12.800 2.793 9.098  
  280 FNB 759 27.627 47,68 1.245 771 -- 246  
  290 ETSAV 803 52.482 51,28 6.265 1.097 -- 585  
  310 EPSEB 879 47.704 57,36 4.159 2.334 1.857 4.533  
  330 Campus Universitari de Manresa (4) 2.519 101.718 55,20 5.465 1.825 2.100 198  
  340 EPSEVG 1.408 63.860 51,31 1.896 1.150 1.897 717  
  820 EEBE 2.997 173.892 58,34 5.339 8.039 8.681 13.278  
  SUBTOTAL 24.868 1.318.304 55,43 70.115 45.620 37.149 56.834  
  ALTRES 26.743 (5) 6.771 (6) -- 46.448 (7) -- -- --  
  TOTAL 51.816 1.325.075 55,43 116.563 45.620 37.149 56.834  
  (1) Inclou estudiantat de grau, cicles i màster                
  (2) Són els préstecs fets presencialment des de cada biblioteca              
  (3) Calculadores, Arduinos, lectors de llibres electrònics, carregadors, material de laboratori, etc.            
  (4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)          
  (5) Inclou PAS, PDI, estudiants de doctorat, estudiants de formació permanent, estudiants de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques    
  (6) Inclou els visitants rebuts a la biblioteca de l'EEI, integrada al Servei de Biblioteques fins l'abril 2018.            
  (7) Inclou les renovacions fetes directament pels usuari al web, així com els préstecs fets des de dels Serveis Generals de Biblioteques        
                   
                   
                   
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES  
    2015 2016 2017 2018  
  Visitants 1.501.315 1.439.415 1.454.054 1.325.075  
  Consultes al Catàleg de les biblioteques de la UPC 1.721.271 1.886.471 2.532.432 2.591.268  
  Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (1) 1.386.448 1.676.316 1.661.232 2.551.796  
  Consultes a FUTUR, el portal de la Producció Científica dels Investigadors de la UPC 506.021 610.577 656.086 574.901  
  Nombre d'activitats revisades al Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC.DRAC 7.247 9.692 11.353 7.978  
  Recursos d'informació electrònics de pagament o amb llicència (llibres, revistes i bases de dades) 38.952 40.420 43.231 43.985  
  Llibres en suport físic 669.076 673.162 672.682 648.567  
  Col·leccions de revistes en suport físic       19.806 19.543 19.506 19.394  
  Arxius descarregats a recursos electrònics de pagament o amb llicència 964.567 764.663 777.901 830.573  
  Préstecs de llibres       193.825 154.018 135.351 116.563  
  Reserva de sales de treball en grup i préstecs d'ordinadors portàtils i altres equipaments 163.573 142.168 126.757 139.603  
  Assistents a cursos de formació       9.751 8.077 8.775 8.408  
  Hores de formació d'usuaris  499 643 638 685  
  (1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i altres webs del Servei  
  Dades a 31 de desembre de 2018