UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2015

                   
                   
   BIBLIOTEQUES  
    2015  
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs (2) Increment dels fons (3) Documents subministrats Documents obtinguts  
  160 Campus Nord 5.738 322.364 63 66.836 4.192 105 123  
  170 Campus Terrassa 4.507 142.391 55 39.059 617 56 214  
  181 Campus Baix Llobregat 1.988 119.645 50 18.481 287 28 35  
  200 FME 418 37.404 49 8.517 400 2 6  
  210 ETSAB 2.903 142.873 52 52.050 1.414 110 20  
  240 ETSEIB 3.835 202.329 56 64.107 566 59 141  
  280 FNB 801 34.959 47 4.403 183 5 8  
  290 ETSAV 1.016 64.992 50 15.415 1.209 49 37  
  310 EPSEB 1.560 62.874 49 23.833 870 16 15  
  330 Campus Universitari de Manresa (4) 867 87.257 54 16.982 462 33 153  
  340 EPSEVG 1.589 76.421 51 10.209 735 8 6  
  820 EUETIB 2.755 183.943 44 20.734 716 8 34  
  860 EEI 177 23.863 56 2.294 120 2 12  
  SUBTOTAL 28.154 1.501.315 51,94 342.920 11.771 481 804  
  ALTRES 24.061 (5) - - 2.870 (6) 1.761 (7) 190 22  
  TOTAL 52.215 1.501.315 51,94 345.790 13.352 671 826  
  (1) Inclou estudiantat de 1r i 2n cicle, grau i títols propis              
  (2) Inclou préstecs de documents, d'ordinadors portàtils i altres equipaments            
  (3) Increment del nombre d'exemplars i col·leccions de revistes en paper              
  (4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)          
  (5) Inclou PAS, PDI, estudiants de màsters i doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques      
  (6) Dades d'instituts universitaris de recerca, Serveis Generals de Biblioteques i altres unitats            
  (7) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques        
                   
                   
                   
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES  
        2011 2012 2013 2014 2015  
  Visitants 2.498.058 2.066.141 1.791.005 1.719.483 1.501.315  
  Consultes al catàleg BUPC 4.635.956 1.676.862 (3) 1.682.155 1.570.349 1.721.271  
  Consultes al web del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius (1) 6.977.619 (2) 5.689.763 7.921.266 11.957.721 10.681.752  
  Consultes a recursos electrònics subscrits 400.315 401.919 527.379 559.315 487.267  
  Préstecs de documents 286.787 249.614 230.228 210.134 193.825  
  Préstecs d'ordinadors portàtils, sales de treball en grup i altres equipaments 105.588 138.962 136.231 158.384 163.573  
  Assistents a cursos de formació 11.475 10.274 8.666 9.824 9.751  
  Hores de formació d'usuaris  1.566 977 623 753 499  
  (1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu, a http://upcommons.upc.edu i altres webs de l'SBPA  
  (2) Canvi en el sistema d'extracció de dades (Google Analytics)  
  (3) Canvi en el sistema d'extracció d'estadístiques. Entre altres modificacions, s'eliminen les cerques fetes per robots