UPC    Acreditació de les titulacions
5.4 Biblioteques

Descripció: Relació de les activitats de les biblioteques de la UPC amb dades sobre usuaris potencials, visitants, mitjana d'hores d'obertura setmanal, préstecs, increment dels fons, documents subministrats i documents obtinguts, com una evolució dels principals indicadors referents als serveis bibliotecaris de la UPC
Font: Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius
Període de referència: 2013

                         
    2013        
  Biblioteca Usuaris potencials (1) Visitants presencials Mitjana d'hores d'obertura setmanal Préstecs (2) Increment dels fons (3) Documents subministrats Documents obtinguts        
  160 Campus Nord 5.477 342.243 61 56.448 804 235 152        
  170 Campus Terrassa 4.307 148.150 56 30.312 566 289 128        
  181 Campus Baix Llobregat 1.833 140.707 50 19.858 565 60 36        
  200 FME 263 53.832 50 7.642 319 11 11        
  210 ETSAB 2.622 181.804 51 39.450 1.709 40 138        
  240 ETSEIB 3.493 252.811 55 30.090 607 123 84        
  280 FNB 734 41.681 49 4.600 186 3 6        
  290 ETSAV 1.046 71.319 49 12.412 809 25 66        
  310 EPSEB 2.324 105.178 47 21.420 972 18 21        
  330 Campus Universitari de Manresa (4) 839 97.669 50 16.923 699 252 23        
  340 EPSEVG 1.394 92.436 53 15.362 179 11 8        
  820 EUETIB 2.486 241.781 52 17.444 1.092 17 12        
  860 EEI 154 21.394 36 1.403 76 17 5        
  SUBTOTAL 26.972 1.791.005 50,69 273.364 8.583 1.101 690        
  ALTRES 24.184(5) - - 93.095 (6) 3.082 (7) 5 1        
  TOTAL 50.996 1.791.005 50,69 366.459 11.665 1.106 691        
  (1) Inclou estudiantat de 1r i 2n cicle, grau i títols propis                    
  (2) Inclou préstecs de documents, d'ordinadors portàtils i altres equipaments                  
  (3) Increment del nombre d'exemplars i col·leccions de revistes en paper                    
  (4) La Biblioteca del Campus de Manresa dóna servei a l'EPSEM i a la Fundació Universitària del Bages (FUB)                
  (5) Inclou PAS, PDI, estudiants de màsters i doctorat, de centres adscrits i altres usuaris externs registrats a la base de dades del Servei de Biblioteques            
  (6) Dades d'instituts universitaris de recerca, Serveis Generals de Biblioteques i altres unitats                  
  (7) Inclou els fons incorporats al Catàleg que estan dipositats a departaments, instituts i Serveis Generals de Biblioteques              
                         
                         
                         
                         
  EVOLUCIÓ INDICADORS BIBLIOTEQUES        
        2009 2010 2011 2012 2013        
  Visitants 2.709.487 2.992.181 2.498.058 2.066.141 1.791.005        
  Consultes al catàleg BUPC 6.930.732 8.860.279 4.635.956 1.676.862 (4) 1.682.155        
  Consultes al web del Servei de Biblioteques(1) 14.681.908 (2) 10.780.562 6.977.619 (3) 5.689.763 7.921.266        
  Consultes a recursos electròncs subscrits 512.430 413.765 400.315 401.919 527.379        
  Préstecs de documents 298.321 304.165 286.787 249.614 230.228        
  Préstecs d'ordinadors portàtils, sales de treball en grup i altres equipaments 45.320 63.344 105.588 138.962 136.231        
  Assistents a cursos de formació 8.100 10.774 11.475 10.274 8.666        
  Hores de formació d'usuaris  1.695 1.771 1.566 977 623        
  (1) Pàgines visitades a http://bibliotecnica.upc.edu i a http://upcommons.upc.edu        
  (2) Reformulació del portal web de les biblioteques        
  (3) Canvi en el sistema d'extracció de dades (Google Analytics)        
  (4) Canvi en el sistema d'extracció d'estadístiques del Catàleg. Entre altres modificacions, s'eliminen les cerques fetes per robots