UPC    Acreditació de les titulacions
5.22 Atenció telefònica i per correu electrònica

Descripció: Principals indicadors relacionat ambl'atenció telefònica i per correu electrònic. Nombre de consultes total i desagregades en telefòniques i per correu electrònic. Temàtiques de les consultes expressades en percentatges.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2017-2018

                 
                 
        CONSULTES      
        Consultes telefòniques 8.326      
        Consultes per correu electrònic 3.089      
        TOTAL 11.415      
                 
                 
                 
                 
                 
 
 
             
                 
        Consultes només correu electrònic Número       
        Graus 2112      
        Màsters universitaris 1020      
        Tràmits acadèmics 312      
        Mobilitat 157      
        Directori 144      
        Beques 79      
        Vida universitària 66      
        Formació permanent 52      
        Promoció dels estudis 50      
        Borsa de treball 50      
        Llengües i aprenentge d'idiomes 38      
        Altres 309