UPC    Acreditació de les titulacions
5.22 Atenció telefònica i per correu electrònica

Descripció: Principals indicadors relacionat ambl'atenció telefònica i per correu electrònic. Nombre de consultes total i desagregades en telefòniques i per correu electrònic. Temàtiques de les consultes expressades en percentatges.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2015-2016

           
    CONSULTES    
    Consultes telefòniques 12.981    
    Consultes per correu electrònic 3.571    
    TOTAL 16.552    
           
           
           
 
 
       
    Tema (només correu)      
    Graus 1473    
    Màsters univesitaris 917    
    Doctorat i Formació Permanent 63    
    Tràmits Acadèmics 355    
    Llengües UPC - Aprenentatge idiomes 47    
    Beques 43    
    Borsa de treball 29    
    Mobilitat 217    
    Vida universitària 53    
    Altres 374