UPC    Acreditació de les titulacions
5.21 Enquestes

Descripció: Resultats de les enquestes a l'estudiantat i als principals grups d'interés.
Font: Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat
Període de referència: 2019-2020

                       
                       
  ENQUESTES DE SATISFACCIÓ                
  Enquestes Estudiantat (1)   2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020  
  Penso que el/la professor/a és un/a bon/a docent 3,8 3,9 3,8 3,9 3,9 4,0 3,9*  
  Participació global     19,6% 31,9% 41,8% 41,1% 43,7% 42,9% 44,2%*  
  Enquestes Estudiantat (acreditació titulacions)   2013-2014     2016-2017        
  Valoració global dels serveis que reps / Satisfacció amb els recursos
 i serveis destinats al meu ensenyament
3,3     3,1        
  Participació     17,8%     14,9%        
  Enquestes Estudiants de Doctorat       2015-2016   2017-2018   2019-2020  
  Valora el grau de satisfacció que fas del Programa de Doctorat     3,8   3,7   3,8  
  Participació         14,5%   21,7%   35,0%  
  Enquestes Directors de Tesis Doctorals           2017-2018      
  Valora el grau de satisfacció en relació amb el Programa de Doctorat         3,8      
  Participació             45,2%      
  Enquestes Titulades/ats (Graus i Cicles)   2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019    
  Estic satisfet/a amb la titulació 3,6 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6    
  Participació     25,1% 26,4% 34,5% 35,9% 25,9% 31,8%    
  Enquestes Titulades/ats (Inserció Laboral)   Edició 2007 Edició 2011 Edició 2014 Edició 2017        
  % d'egressats que es declaran satisfets amb els estudis rebuts 73,3% 68,8% 67,0% 66,9%        
  % d'egressats que es declaran satisfets amb la universitat 89,6% 88,6% 84,8% 83,4%        
  Enquestes PDI*     2014-2015 2015-2016   2017-2018      
  No hi ha pregunta clau. S'ha fet la mitjanade totes les preguntes del qüestionari       3,2** 3,4**   3,5      
  Enquestes PAS     2014-2015 2015-2016   2017-2018      
  Estic satisfet/a de treballar a l’Escola/Facultat   4,0** 4,0**   3,8      
  Nota pel Curs 2019-2020 Q2: S'ha dut a terme una consulta adreçada a tot el PDI i tot l'estudiantat  per tal de recollir la seva satisfacció en relació amb la seva experiència docent i acadèmica degut a la situació excepcional causada per la Covid-19. De la mateixa manera s'ha adreçat una enquesta a tot el PAS per avaluar l'experiència amb el teletreball  
 
(1) Per a més informació consulteu e-enquestes de docència Ï
     
  Per a més informació visiteu el portal de dades i indicadors de la UPC      
  Consulteu el mapa d'enquestes per saber la períodicitat de cada enquesta                    
  * Només dades pel primer quadrimestre (per tant no són resultats anuals com la resta)    
  **No s'ha passat l'enquesta a tots els centres als períodes 2014-15 i 2015-16 (4 centres (ETT,EPSEM, EPSEVG i EUETIB) al 2014-15 i 7 centres (FME, ESEIAT, FIB, FNB, EETAC, FOOT i EPSEB) al 2015-16)      
  Més informació de les enquestes a l'estudiantat per titulacions de  GRAU i  MASTER                
 
 
                   
                       
                       
                       
                       
                       
                       
          1Q 2Q          
        2011/12 21,3% 22,0%          
        2012/13 25,3% 20,3%          
        2013/14 20,6% 18,6%          
        2014/15 31,8% 32,0%          
        2015/16 43,0% 40,6%          
        2016/17 41,3% 40,8%          
        2017/18 43,9% 43,4%          
        2018/19 43,8% 41,9%          
        2019/20 44,2%