UPC    Acreditació de les titulacions
5.20 Cooperació per al Desenvolupament

Descripció: Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font: Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència: 2019

         
  Cooperació al desenvolupament     
  38 projectes amb ONG i altres entitats a 18 països     
  20 projectes d’àmbit local I internacional en la convocatòria extraordinària per afrontar la pandèmia del COVID9  
  271 participants entre estudiants, PAS i PDI, amb la mobilitat de 78 persones    
   289.691 € aportats a càrrec del fons 0,7% UPC    
  Projectes de Cooperació 2020  
  Convocatòria ordinària. Mapa projectes   
  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dQiGgc3CIoBUzJW1k5E-oEYkyvdl4LJl&usp=sharing   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Convocatòria extraordinària Projectes COVID-19.  Graph 2020  
  https://www.upc.edu/ccd/ca/accions-al-sud/projectes-2020-covid19   
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
         
  Voluntariat i participació social     
  Programa UPC de Voluntariat TIC curs 19-20 : 12 participants curs 2019-20    
  Voluntariats externs: La Pedrera, En Tandem AFEV, Casal dels Infants i P.Rossinyol: 8 curs 2019-20  
  Programa UPC Reutilitza: 477 participants curs 19-20    
  Programa d’Acció Social del CUV: 170 participants curs 19-20    
  Programa d’Arquitectes de Capçalera: 58 participants curs 19-20    
  Memòria 2019- Programa UPC Reutilitza cedits:   21 portàtils, 207 torres d’ordinador, 196 pantalles, 393 perifèrics i 75 equipaments més (majoritariament components i servidors) a diversos progarmes socials  
         
         
  Sensibilització i incidència    
  3 exposicions de projectes SUD als Campus,  2 sessions de presentació de Projectes    
  33 convenis de col·laboració amb ONG i altres entitats amb àmbit social    
  Entitat promotora de la plataforma Pobresa Zero - Justícia Global    
  19.000 visites a la web, 14.000 al mapa de projectes,  2.645 seguidors a xarxes socials    
  2631 participants amb aportació econòmica curs 2019-20. Campanya del 0,7%     
  Dades a juliol de 2020