UPC    Acreditació de les titulacions
5.20 Cooperació per al Desenvolupament

Descripció: Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font: Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència: 2018

LA COOPERACIÓ SOLIDÀRIA AMB PAÏSOS EN VIES DE DESENVOLUPAMENT    
           
         
  Cooperació al desenvolupament     
  53 projectes amb ONG i altres entitats orientats a països i poblacions de renda baixa    
  10 projectes locals i d’EpD i sensibilització impulsats per la comunitat UPC    
  311 participants entre estudiants, PAS i PDI, amb la mobilitat de 154 persones    
  272.600 € aportats a càrrec del fons 0,7% UPC    
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QWY7bIiGfRO34B7bn0WXxQBrj-Bc5fNu&ll=9.276836095382956%2C-10.013168899999982&z=3
           
         
  Voluntariat i participació social     
  Programa UPC de Voluntariat TIC: 12 participants    
  Projecte Rossinyol, En Tandem, CONFAV, La Pedrera, Casal d'Infants: 11 +5+1+ ?+?  participants    
  Programa UPC Reutilitza: 150 participants     
  Programa d’Acció Social del CUV: 170 participants    
  Programa d’Arquitectes de Capçalera: 55 participants    
  165 ordinadors i 300 perifèrics reutilitzats i cedits a 40 entitats socials     
         
         
  Docència i recerca     
  36 projectes de final de grau i màster    
  17 articles en revistes científiques     
  3 tesis doctorals     
         
         
  Sensibilització i incidència    
  17 activitats (conferències, jornades i exposicions a diferents espais de la UPC)    
  4 cursos de formació a campus i escoles de la UPC     
  31 convenis de col·laboració amb ONG i altres entitats    
  Entitat promotora de la plataforma Pobresa Zero - Justícia Global    
  2.100 visites mensuals a la web i 2.580 seguidors a xarxes socials    
         
Dades a juny de 2019
No aportem dades del 0,7% per dificultats en obtenir la informació de PRISMA i del S. de Personal