UPC    Acreditació de les titulacions
5.20 Cooperació per al Desenvolupament

Descripció: Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font: Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència: 2017

         
  Cooperació al desenvolupament     
  53 projectes amb ONG i altres entitats orientats a països i poblacions de renda baixa    
  7 projectes d’EpD i sensibilització impulsats per la comunitat UPC    
  210 participants entre estudiants, PAS i PDI, amb la mobilitat de 130 persones    
  237.000 € aportats a càrrec del fons 0,7% UPC    
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1el527CcWsjoMai-vVrScmCDJKnhfGjJs&ll=-0.7841636094545947%2C-27.354896149999945&z=3  
         
         
  Voluntariat i participació social     
  Programa UPC de Voluntariat TIC: 21 participants    
  Projecte Rossinyol: 8 participants      
  Programa UPC Reutilitza: 150 participants     
  Programa d’Acció Social del CUV: 170 participants    
  Programa d’Arquitectes de Capçalera: 55 participants    
  300 ordinadors i 600 perifèrics reutilitzats i cedits a 37 entitats socials    
         
         
  Docència i recerca     
  27 projectes de final de grau i màster    
  12 articles en revistes científiques     
  3 tesis doctorals     
         
         
  Sensibilització i incidència    
  5.739 estudiants, PDI i PAS adherits a la Campanya 0’7%    
  50 activitats (conferències, jornades) i 10 exposicions a diferents espais de la UPC    
  4 cursos de formació a campus i escoles de la UPC     
  30 convenis de col·laboració amb ONG i altres entitats    
  Entitat promotora de la plataforma Pobresa Zero - Justícia Global    
  2.000 visites mensuals a la web i 1.800 seguidors a xarxes socials    
  Dades a 31/12/2017