UPC    Acreditació de les titulacions
5.20 Cooperació per al Desenvolupament

Descripció: Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font: Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència: 2016

                     
  Activitats de cooperació per al desenvolupament - UPC 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017  
  Nombre d'adhesions a través de la matrícula de l'estudiantat (1) 7.030 6.055 4.879 5.490 5.662 6.068 5.613  
  Personal de la universitat que fa aportació a través de la campanya del 0,7% de la seva retribució    (2) 160 158 145 149 136 136 135  
  ONG i grups de cooperació a la UPC 16 17 17 18 19 19 19  
  Assignatures i Màsters sobre cooperació  32 6 17 17 20 20 20  
  Convenis amb ONGD i altres entitats  23 23 24 24 22 29 31  
  Convocatòria d'Ajuts a Accions de Cooperació   
    Nombre de projectes  98 64 44 42 44 60 63  
  Desplaçaments previstos 263 130 91 95 101 147 165  
  Import dels ajuts aprovats  320.497 159.301 114.790 117.713 136.163 216.977 257.927  
  (1)  Curs 2016-2017-  Dades SGA 30.05.2017  
  (2)   Dades SP 20.01.2017