UPC    Acreditació de les titulacions
5.20 Cooperació per al Desenvolupament

Descripció: Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font: Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència: 2015

                 
  Activitats de cooperació per al desenvolupament - UPC 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016  
  Nombre d'adhesions a través de la matrícula de l'estudiantat (1) 6.055 4.879 5.490 5.662 6.068  
  Personal de la universitat que fa aportació a través de la campanya del 0,7% de la seva retribució  158 145 149 136 136  
  ONG i grups de cooperació a la UPC 17 17 18 19 19  
  Assignatures i Màsters sobre cooperació  6 17 17 20 20  
  Convenis amb ONGD i altres entitats  23 24 24 22 29  
  Convocatòria d'Ajuts a Accions de Cooperació (2)  
    Nombre de projectes  64 44 42 44 60  
  Desplaçaments previstos (3) 130 91 95 101 147  
  Import dels ajuts aprovats  159.301 114.790 117.713 136.163 216.977  
  (1) Al 2015-2016 : Dades provisionals facilitades per PRISMA, abril 2016  
  (2) El total de membres upc  2015-2016  participants és de  275. Són  147 els membres d'aquestos equips que tenen previst el desplaçament