UPC    Acreditació de les titulacions
5.20 Cooperació per al Desenvolupament

Descripció: Activitats de cooperació per al desenvolupament dutes a terme per la UPC al llarg dels darrers cinc anys acadèmics.
Font: Centre de Cooperació per al Desenvolupament
Període de referència: 2014

                 
  Activitats de cooperació per al desenvolupament - UPC 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  
  Nombre d'adhesions a través de la matrícula de l'estudiantat (1) 7.030 6.055 4.879 5.490 5.662  
  Personal de la universitat que fa aportació a través de la campanya del 0,7% de la seva retribució  160 158 145 149 136  
  ONG i grups de cooperació a la UPC 16 17 17 18 19  
  Assignatures i Màsters sobre cooperació  32 6 17 17 20  
  Convenis amb ONGD i altres entitats  23 23 24 24 22  
  Convocatòria d'Ajuts a Accions de Cooperació (2)  
    Nombre de projectes  98 64 44 42 44  
  Desplaçaments previstos (3) 263 130 91 95 101  
  Import dels ajuts aprovats  320.497 159.301 114.790 117.713 136.163  
  (1) Al 2014-2015 : Dades provisionals facilitades per PRISMA, abril 2015  
  (2) Dades provisionals, hi ha 3 projectes pendents de resolució en el marc de la convocatòria 2015  
  (3) El total de membres upc  2014-2015  participants és de  190. Són  101 els membres d'aquestos equips que tenen previst el desplaçament