UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2020

ANY ACADÈMIC 2020-2021          
 
         
           
         
  Nombre d'activitats ofertades     Nombre de participants Reconeixement de crèdits per programes i activitats esportives
Competició 37     COMPETICIONS 1.270 PROGRAMA DE CONDICIONAMENT FÍSIC 165
Promoció esportiva i salut 36     PROMOCIÓ ESPORTIVA I SALUT 1.209 Nº TOTAL DE CRÈDITS RECONEGUTS 1193
Activitats dirigides instal·lacions 95       ABONATS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (mitjana) 938
Acords amb descomptes 19       ACT. DIRIGIDES  (mitjana/mes) 931
          ACT. ESPORTIVES SETMANES CULTURALS 0
          PROGRAMA ESPORTISTES ALT NIVELL UPC 118
           
           
           
           
           
           
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
           
           
             
  Ajuts i premis per associacions d'estudiants  
  Concepte 2018-19 2019-20 2020-21 valor esperat 21-22   
  Nombre d'ajuts i premis  19 18 25 25 - 30  
  Percentatge d'ajuts i premis solicitats respecte als otorgats 31,50% 50% 76% 80%  
  Per a més informació: https://www.upc.edu/ca/la-upc/associacions/premi-dassociacions-de-la-upc    
             
  Comunicació    
  Visites Web Servei d'Esports 121.483    
  Usuaris Web 24.346    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes 12    
  Adreces electròniques de l'agenda 63.450    
  Seguidors xarxes socials 4.776    
  Visualitzacions videos 1.496    
  Visites Web Serveis online 11.048    
  Aquest curs s’ha fet efectiu el traspàs de la gestió de les instal·lacions esportives del campus nord i sud a l’empresa guanyadora del concurs públic realitzat .    
  Tanmateix, la durada de la pandèmia ha afectat l’organització i participació en les activitats esportives a pràcticament tots els nivells. Alhora, però, s’ha compensat una mica amb oferta d’activitats i seguiment ‘online’.    
  Degut a la pandèmia, no s’ha realitzat cap de les tradicionals Setmanes Culturals, i festes o diades de les diferents escoles i campus.    
  Hem afegit un nou indicador sobre el reconeixement de crèdits acadèmics de caràcter optatiu als estudis de grau, segons estableix la normativa vigent.    
  Dades a Juliol 2021