UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2019

ANY ACADÈMIC 2019-20201          
           
           
         
  Nombre d'activitats ofertades       Nombre de participants
Competició 53       COMPETICIONS 2.500
Promoció esportiva i salut 128       PROMOCIÓ ESPORTIVA I SALUT 1.482
Activitats dirigides instal·lacions 82         ABONATS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (mitjana) 1.686
Acords amb descomptes 29         ACT. DIRIGIDES  (mitjana/mes) 1.219
            ACT. ESPORTIVES SETMANES CULTURALS 21
            PROGRAMA ESPORTISTES ALT NIVELL UPC 85
           
           
           
           
           
           
           
             
  Ajuts i premis per associacions d'estudiants      
  Concepte 2018-19 2019-20      
  Nombre d'ajuts i premis  19 18      
  Percentatge d'ajuts i premis solicitats respecte als otorgats 31,50% 50%      
  Per a més informació: https://www.upc.edu/ca/la-upc/associacions/premi-dassociacions-de-la-upc  
             
  Comunicació    
  Visites Web Servei d'Esports 142.026    
  Usuaris Web 28.034    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes 14    
  Adreces electròniques de l'agenda 59.004    
  Seguidors xarxes socials 4.322    
  Visualitzacions videos 84.131    
  Visites Web Serveis online ND    
  1. Cal tenir present l’afectació directe que ha tingut el període comprès entre el 13/03 i el 30/06    
   en que les instal·lacions esportives han estat tancades i tota l’activitat esportiva suspesa.     
  Dades a Juliol 2020