UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2018

ANY ACADÈMIC 2018-2019          
           
           
         
  Nombre d'activitats ofertades       Nombre de participants
Competició 146       COMPETICIONS 2.638
Promoció esportiva i salut 135       PROMOCIÓ ESPORTIVA I SALUT 2.271
Activitats dirigides instal·lacions 99         ABONATS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (mitjana) 1.792
Acords amb descomptes 27         ACT. DIRIGIDES  (mitjana/mes) 2.135
            ACT. ESPORTIVES SETMANES CULTURALS 439
            PROGRAMA ESPORTISTES ALT NIVELL UPC 76
           
           
           
           
           
           
           
             
  Ajuts i premis per associacions d'estudiants        
  Concepte 2018-19        
  Nombre d'ajuts i premis  19        
  Percentatge d'ajuts i premis solicitats respecte als otorgats 31,50%        
  Per a més informació: https://www.upc.edu/ca/la-upc/associacions/premi-dassociacions-de-la-upc    
             
  Comunicació    
  Visites Web Servei d'Esports 203.360    
  Usuaris Web 37.709    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes 20    
  Adreces electròniques de l'agenda 59.699    
  Seguidors xarxes socials 3.092    
  Visualitzacions videos 17.412    
  Visites Web Serveis online 29.730    
  Dades a setembre 2019