UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2017

           
           
         
  Nombre d'activitats ofertades       Nombre de participants
Competició 121       COMPETICIONS 2.425
Promoció esportiva i salut 139       PROMOCIÓ ESPORTIVA I SALUT 2.080
Activitats dirigides instal·lacions 87         ABONATS INSTAL.LACIONS ESPORTIVES (mitjana) 1.870
Acords amb descomptes 31         ACT. DIRIGIDES  (mitjana/mes) 2.152
            ACT. ESPORTIVES SETMANES CULTURALS 649
            PROGRAMA ESPORTISTES ALT NIVELL UPC 74
           
           
           
           
           
           
           
             
  Comunicació    
  Visites Web Servei d'Esports 201.087    
  Usuaris Web 36.579    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes   23    
  Adreces electròniques 59.680    
  Dades a juny 2018