UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2016

           
DADES GRÂFIC          
  Nombre d'activitats ofertades       Nombre de participants
Competició 69       Competicions 2.576
Promoció esportiva i salut 156       Promoció esportiva i salut 2.130
Activitats dirigides instal·lacions 83         Abonats instal·lacions esportives (mitjana) 2.008
Acords amb descomptes 33         Activitats dirigides (mitjana/mes) 1.719
            Activitats esportives setmanes culturals 367
            Programa esportistes alt nivell UPC 77
           
           
           
           
           
           
           
             
  Comunicació    
  Visites Web Servei d'Esports 243.517    
  Usuaris Web 41.739    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes setmanals 26    
  Adreces electròniques 61.641    
  Seguidors Xarxes Socials 1.829    
  Visualitzacions Videos 5.104    
  Visites Web Servei Online 43.273    
             
           
Dades a juny 2017