UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2015

           
           
DADES GRÂFIC          
  Nombre d'activitats ofertades       Nombre de participants
Competició 71       Competicions 2.842
Promoció esportiva i salut 141       Promoció esportiva i salut 1.956
Activitats dirigides instal·lacions 85         Abonats instal·lacions esportives (mitjana) 2091
Acords amb descomptes 32         Activitats dirigides (mitjana/mes) 2888
            Activitats esportives setmanes culturals 630
            Programa esportistes alt nivell UPC 70
           
           
           
           
           
           
           
             
  Comunicació    
  Visites web Servei d'Esports 272.347    
  Usuaris web 46.035    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes setmanals 22    
  Adreces electròniques 53.874    
             
           
Dades a juny 2016