UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2014

         
 
DADES GRÂFIC          
  Nombre d'activitats ofertades       Nombre de participants
Competició 105       Competicions 2.796
Activitat física i salut 141       Activitat Física i Salut 1.664
Acords per descomptes 31         Abonats instal·lacions esportives 1984
            Usos activitats dirigides instal. esport. 433
            Setmanes culturals 30288
           
           
           
           
           
           
           
           
             
  Comunicació    
  Visites web Servei d'Esports 269.302    
  Usuaris web 41.824    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes setmanals 20    
  Adreces electròniques 49.136    
             
           
Dades a juny 2015