UPC    Acreditació de les titulacions
5.19 Esport, Cultura i Salut

Descripció: Foment de la vida universitària: Esport, Cultura i Salut. Nombre d'activitats de competició, activitats físiques i de salut, culturals i d'extensió universitària que s'han organitzat així com els participants en cadascuna d'elles i comunicacions amb els usuaris del servei. Ajuts i premis per associacions d'estudiants.
Font: Servei d'Esports
Període de referència: 2013

         
 
DADES GRÂFIC          
  Nombre d'activitats ofertades       Nombre de participants
Competició 79       Competicions 2.841
Activitat física i salut 131       Activitat Física i Salut 1.236
Acords per descomptes 31         Abonats instal·lacions esportives 1964
            Usos activitats dirigides instal. esport. 26082
            Setmanes culturals 600
           
           
           
           
           
           
           
             
  Comunicació          
  Visites web Servei d'Esports 275.950    
  Usuaris web 34.196    
  Agenda INFOESPORTS Nombre d'agendes setmanals 19    
  Adreces electròniques 45.180    
             
Dades a juny 2014