UPC    Acreditació de les titulacions
5.17 Patrocini i mecenatge

Descripció: Patrocinadors i col·laboradors del programa, projectes patrocinats i ingressos per patrocini.
Font: Programa UPC21
Període de referència: 2017

               
  PATROCINADORS I COL.LABORADORS DEL PROGRAMA 2013 (1) 2014 (1) 2015 (1) 2016 (2) 2017 (2)  
  Patrocinadors d'excel·lència 3 3 3 8 8  
  Patrocinadors de mèrit 1 1 0 0 0  
  Patrocinadors 15 10 14 9 10  
  Col·laboradors 32 31 23 26 29  
  TOTAL 51 45 40 43 47  
  (1) Dades a 31 de desembre  
  (2) Noves categories de patrocini, com a conseqüència de l'aplicació de la nova normativa de Càtedres d'empresa aprovada pel consell de Govern al desembre de 2016  (Acord núm. 2 1 3 /2016 ): col.laborador (aportació valorada entre 6.000 i 29.999 euros/any), patrocinador (aportació valorada entre 30.000 i 89.999 euros any) patrocinador d'excel.lència (aportació superior a 90.000 euros any)  
               
             
               
  PROJECTES PATROCINATS 2013 (1) 2014 (1) 2015 (1) 2016 2017  
  Projectes de suport a la Docència, la Recerca i la Innovació 10 9 14 15 21  
  Càtedres i Aules d'Empresa 17 15 15 12 12  
  (1) Dades a 31 de desembre