UPC    Acreditació de les titulacions
5.17 Patrocini i mecenatge

Descripció: Patrocinadors i col·laboradors del programa, projectes patrocinats i ingressos per patrocini.
Font: Programa UPC21
Període de referència: 2014

               
  PATROCINADORS I COL.LABORADORS DEL PROGRAMA 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 (1) 2014 (1)  
  Patrocinadors d'excel·lència 2 2 3 3 3  
  Patrocinadors de mèrit 3 2 1 1 1  
  Patrocinadors 18 19 17 15 10  
  Col·laboradors 58 38 33 32 31  
  TOTAL 81 61 54 51 45  
  Patrocinador d’excel·lència: aportació superior a 900.000 € en 3 anys o equivalent.
Patrocinador de mèrit : aportació superior a 540.000 € en 3 anys o equivalent.
Patrocinador : aportació superior a 270.000 € en 3 anys,o equivalent.
Col·laborador: aportació valorada entre 6.000 € i 100.000 € en 1 any.
 
  (1) Dades a 31 de desembre            
               
             
               
  PROJECTES PATROCINATS 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013 (1) 2014 (1)  
  Projectes de suport a la Docència, la Recerca i la Innovació 25 18 16 10 9  
  Càtedres i Aules d'Empresa 21 21 20 17 15  
  (1) Dades a 31 de desembre