UPC    Acreditació de les titulacions
5.15 Alumni

Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2019

       
  MEMBRES UPC ALUMNI (1)  
  Bàsics 62.854  
  Premium 2.925  
  Protectors  57  
  TOTAL 65.836  
  (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat  
       
       
       
  BORSA DE TREBALL  
  Nombre total ofertes de treball 1.495  
  Nombre total de llocs de treball 3.428  
       
       
       
  SERVEI DE CARRERES  
  Nombre de processos d'orientació 2.124  
  Nombre d’activitats de grup programades 85  
  Nombre d'assistents d'activitats de grup d'orientació 2.268  
       
       
       
  PRÉSTECS UPC ALUMNI  
  Nombre de donants 10  
  Import donacions 107.500 €  
  Nombre d’estudiants beneficiaris 14  
  Dades a desembre 2019