UPC    Acreditació de les titulacions
5.15 Alumni

Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2018

       
  MEMBRES UPC ALUMNI (1)  
  Bàsics 58.860  
  Premium 2.990  
  Protectors  75  
  TOTAL 61.925  
  (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat  
       
       
       
  BORSA DE TREBALL  
  Nombre total ofertes de treball 3.900  
  Nombre total de llocs de treball 5.160  
       
       
       
  SERVEI DE CARRERES  
  Nombre de processos d'orientació 2.127  
  Nombre d’activitats de grup programades 140  
  Nombre d'assistents d'activitats de grup d'orientació 2.226  
       
       
       
  PRÉSTECS UPC ALUMNI  
  Nombre de donants 10  
  Import donacions 27.000 €  
  Nombre d’estudiants beneficiaris 2  
  Dades a desembre 2018