UPC    Acreditació de les titulacions
5.15 Alumni

Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2016

       
  MEMBRES UPC ALUMNI (1)  
  Bàsics 51.400  
  Premium 2.900  
  Protectors  140  
  TOTAL 54.440  
  (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat  
       
       
       
  BORSA DE TREBALL  
  Nombre total ofertes de treball 2.190  
  Nombre total de llocs de treball 4.328  
       
       
       
  SERVEI DE CARRERES  
  Nombre de processos d'orientació 2.263  
  Nombre d’activitats de grup programades 135  
  Nombre d'assistents d'activitats de grup d'orientació 1.960  
       
       
       
  PRÉSTECS UPC ALUMNI  
  Nombre de donants 10  
  Import donacions 27.000 €  
  Nombre d’estudiants beneficiaris 4