UPC    Acreditació de les titulacions
5.15 Alumni

Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2015

       
  MEMBRES UPC ALUMNI (1)  
  Bàsics 44.514  
  Premium 4.733  
  Protectors  155 empreses  
  TOTAL 49.247  
  (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat  
       
       
       
  BORSA DE TREBALL  
  Nombre total ofertes de treball 2.034  
  Nombre total de llocs de treball 3.853  
       
       
       
  SERVEI DE CARRERES  
  Nombre de processos d'orientació 2.059  
  Nombre d’activitats de grup programades 115  
  Nombre d'assistents d'activitats de grup d'orientació 1.733  
       
       
       
  PRÉSTECS UPC ALUMNI  
  Nombre de donants 10  
  Import donacions 60.412 €  
  Nombre d’estudiants beneficiaris 6