UPC    Acreditació de les titulacions
5.15 Alumni

Descripció: Informació referent al nombre de socis i serveis ofertats per l'UPC Alumni.
Font: Gabinet d'Innovació i Comunitat
Període de referència: 2014

       
  MEMBRES UPC ALUMNI (1)  
  Bàsics 38.535  
  Premium 4.747  
  Protectors  99 empreses  
  TOTAL 43.282  
  (1) Dades acumulades des de l'inici de l'activitat  
       
       
       
  BORSA DE TREBALL  
  Nombre total ofertes de treball 2.084  
  Nombre total de llocs de treball 5.126  
       
       
       
  SERVEI DE CARRERES  
  Nombre de processos d'orientació 2.031  
  Nombre d’activitats de grup programades 120  
  Nombre d'assistents d'activitats de grup d'orientació 1.220  
       
       
       
  PRÉSTECS UPC ALUMNI  
  Nombre de donants 10  
  Import donacions 91.900 €  
  Nombre d’estudiants beneficiaris 19 persones