UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2019-2020

VIGILÀNCIA DE LA SALUT
 
REVISIONS MÈDIQUES VISITES MÈDIQUES
  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Revisions mèdiques inicials 144 116 112 189 222 122 53 22 2012-2013 2013-2014 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-19 2019-20
Revisions mèdiques periòdiques 1225 1197 980 920 975 960 ## ## visita per reincorporació per llarga absència 14 16 12 22 47 23 #
Total revisions mèdiques 1482 1369 1313 1092 1109 1082 ## visita per protecció de la maternitat 7 2 5 4 4 5 #
                  visita per protecció de la lactància 0 2 0 1 2 2 6
visita per motius de salut 27 32 33 36 39 27 #
Total visites 18 48 52 50 92
         
             
             
ACCIDENTS LABORALS COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Accidents laborals 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Propi del lloc de treball 3 9 13 6 11 8 11 2
No propi del lloc de treball 3 1 2 2 0 0 0 2   2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
In mission 0 1 0 5 0 0 0 0 Projectes de recerca
(personal UPC en empreses externes)
37 27 43 49 81
In itinere 16 19 24 17 15 20 15 12 Projectes de recerca (personal extern en UPC) 2 6 8 9 16
Contractació de serveis a empreses externes 4 57 95 34 27
                 
  FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Edicions Assistents   COMUNICACIONS PERSONAL ESPECIALMENT VULNERABLE
  PAS: bàsica de 8 hores 5 75  
Total PDI PDI que ha comunicat que és especialment vulnerable
  PAS laboratori: específica de 8 hores 3 67   PDI 2885 161
  PDI: convenis universitat-empresa de 4 hores 3 26  
  PDI i PAS: recurs preventiu 1 8   Total PAS PAS que ha comunicat que és especialment vulnerable
  PDI i PAS: reciclatge en l'ús del DESA de 4 hores 6 39   PAS 1511 281
  Àmbit recepció: mesures preventives enfront de la COVID-19 1 65  
  Àmbit TIC: mesures preventives enfront de la COVID-19 1 143  
  Àmbit biblioteques: mesures preventives enfront de la COVID-19 1 80  
  Àmbit laboratoris i tallers: mesures preventives enfront de la COVID-19 1 154  
  Àmbit manteniment: mesures preventives enfront de la COVID-19 1 26  
  Àmbit administració: mesures preventives enfront de la COVID-19 2 298  
  UPC001 Seguretat en la manipulació i emmagatzematge d'agents químics Online - a demanda 80  
  UPC002 Seguretat en la manipulació i emmagatzematge d´agents fitosanitaris Online - a demanda 17  
  UPC003 Seguretat en la manipulació d'agents biològics Online - a demanda 20  
  UPC004 Seguretat en la manipulació de gasos tècnics Online - a demanda 48  
  UPC005 Seguretat en treballs amb màquines-eina Online - a demanda 70  
  UPC006 Seguretat en treballs amb màquines portàtils elèctriques i eines manuals Online - a demanda 96  
  UPC007 Seguretat en treballs elèctrics Online - a demanda 34  
  UPC008 Seguretat en treballs amb equips làser Online - a demanda 24  
  UPC009 Seguretat en treballs amb robots Online - a demanda 29  
  UPC010 Seguretat en treballs de nanotecnologia Online - a demanda 25  
  UPC011 Seguretat en treballs de soldadura elèctrica Online - a demanda 44  
  UPC012 Seguretat en treballs de soldadura oxiacetiènica Online - a demanda 16  
  UPC013 Seguretat en l'elevació mecànica de càrregues Online - a demanda 30  
  UPC014 Seguretat en l'us de transpalets manuals Online - a demanda 43  
  UPC015 Seguretat en l'ús de ponts grúa Online - a demanda 19  
  UPC016 Seguretat en treballs agrícoles Online - a demanda 11  
   
  Dades a 30 de juny de 2020