UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2018-2019

VIGILÀNCIA DE LA SALUT
 
Revisions mèdiques Visites mèdiques
  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Revisions mèdiques inicials 144 116 112 189 222 122 53 2012-2013 2013-2014 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-19
Revisions mèdiques periòdiques 1225 1197 980 920 975 960 ## visita per reincorporació per llarga absència 14 16 12 22 47 23
Total revisions mèdiques 1482 1369 1313 1092 1109 1082 0 visita per protecció de la maternitat 7 2 5 4 4 5
                  visita per protecció de la lactància 0 2 0 1 2 2  
visita per motius de salut 27 32 33 36 39 27
Total visites 18 48 52 50 92
         
             
             
ACCIDENTS LABORALS COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Accidents laborals 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Propi del lloc de treball 3 9 13 6 11 8 11 5
No propi del lloc de treball 3 1 2 2 0 0 0 1   2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
In mission 0 1 0 5 0 0 0 0 Projectes de recerca
(personal UPC en empreses externes)
37 27 43 49
In itinere 16 19 24 17 15 20 15 # Projectes de recerca (personal extern en UPC) 2 6 8 9
Contractació de serveis a empreses externes 4 57 95 34
                 
  FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Edicions Assistents  
  PAS: bàsica de 8 hores 10 157  
  PAS laboratori: específica de 8 hores 2 25  
  PDI: convenis universitat-empresa de 4 hores 8 66  
  PDI i PAS: ús del DESA de 8 hores 2 9  
  PDI i PAS: reciclatge en l'ús del DESA de 4 hores 5 28  
   
  Dades a 31 de maig de 2019