UPC    Acreditació de les titulacions
5.14 Prevenció de riscos laborals

Descripció: Informació sobre les principals accions realitzades en matèria de riscos laborals: revisions mèdiques realitzades al personal UPC, tasques d'assessorament tècnic, normatives i procediments o plans d'emergència entre d'altres
Font: Servei de Prevenció de Riscos Laborals
Període de referència: 2017-2018

VIGILÀNCIA DE LA SALUT
 
Revisions mèdiques   Visites mèdiques
  2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Revisions mèdiques inicials 144 116 112 189 222 122 2012-2013 2013-2014 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Revisions mèdiques periòdiques 1225 1197 980 920 975 960 visita per reincorporació per llarga absència 14 16 12 22 47
Total revisions mèdiques 1482 1369 1313 1092 1109 1082 visita per protecció de la maternitat 7 2 5 4 4
                  visita per protecció de la lactància 0 2 0 1 2  
visita per motius de salut 27 32 33 36 39
Total visites 18 48 52 50 92
         
             
             
ACCIDENTS LABORALS   COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS
Accidents laborals 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Propi del lloc de treball 3 9 13 6 11 8
No propi del lloc de treball 3 1 2 2 0 0   2015-16 2016-17 2017-18
In mission 0 1 0 5 0 0 Projectes de recerca
(personal UPC en empreses externes)
37 27 43
In itinere 16 19 24 17 15 20 Projectes de recerca (personal extern en UPC) 2 6 8
Contractació de serveis a empreses externes 4 57 95
                 
  FORMACIÓ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS Edicions Assistents  
  Formació bàsica en PRL de 8 hores adreçades a personal TIC, personal d’administració i caps d’unitats 18 222  
  Formació específica en PRL d’1,5 hores adreçades al personal TIC 8 57  
  Formació en prevenció de riscos laborals en el marc dels convenis universitat-empresa de 4 hores 5 40  
  Formació ús del DESA de 8 hores, adreçada a PDI i PAS 3 21  
  Formació de reciclatge en l'ús del DESA de 4 hores, adreçada a PDI i PAS 8 50  
   
  Dades a 31 de maig de 2018