UPC    Acreditació de les titulacions
5.13 Comunicació de l'actualitat UPC

Descripció: Principals indicadors relacions amb la comunicació interna i externa de l'actualitat de la UPC.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2018-2019

             
  Acció Públic Format i tiratge Periodicitat Quantificació  
  Notícies d'actualitat de la UPC publicades a la web (pàgina principal i Sala de Premsa)  Intern i extern   Digital   Diària de dilluns a divendres    359 en català, 321 en castellà i 81 en anglès   
  Notes de premsa, convocatòries de premsa, dossiers de premsa i rodes de premsa, entrevistes i seguiment Mitjans de comunicació Digital
(i presencial en el cas de les rodes de premsa o entrevistes)
Diària 250/ curs  
  Peticions dels mitjans de comunicació  Periodistes   Telèfon+e mail   Diària   356/curs   
  Recull de premsa Intern   Digital i paper.
506 subscriptors al format digital   
Diària 213/curs  
  Impactes controlats als mitjans de comunicació  Intern i extern   -   -     11.909 a mitjans escrits i en línia i 382 a mitjans audiovisuals i ràdio   
  Tuit realitzats des del compte de Twitter @la_UPC  Intern i extern   Digital   Diària  1.232 tuits  
  Seguidors del compte de Twitter @la_UPC  Intern i extern Digital   -   28.256 seguidors  
  Tuits realitzats des del compte de Twitter @UPCDivulga  Intern i extern   Digital   Diària  15 tuits  
  Seguidors del compte de Twitter @UPCDivulga   Intern i extern   Digital   Diària  273 seguidors  
  Publicacions a la pàgina de Facebook @universitatUPC  Intern i extern   Digital   Diària  337 publicacions  
  Seguidors de la pàgina de Facebook @universitatUPC Intern i extern  Digital   -  10.483 seguidors  
  Publicacions al compte d'Instagram @la_UPC  Intern i extern   Digital   Setmanal   160 publicacions   
  Seguidors del compte a Instagram @la_UPC   Intern i extern   Digital   -   5.431 seguidors   
  Subscripcions al canal de la UPC a Youtube Intern i extern Digital  Diària  4.819 subscripcions
 
  Vídeos publicats al canal de la UPC a Youtube Interni i extern Digital  Setmanal  43 nous vídeos publicats  
  Visites a Sala de Premsa Intern i extern Digital Diària 126.163 /curs versió catalana, 35.884 versió castellana, 9.859 versió anglesa  
  Newsletter (Fil Directe)  Intern PDI-PAS   Digital   Mensual   16/curs    
  Visites directes per correu electrònic (Fil Directe)  Intern PDI-PAS   Digital   Anual   1.225/curs   
  Newsletter (EP!)  Intern Estudiantat   Digital   Mensual   12 /curs   
  La teva UPC  Intern   Digital      19 aportacions (posts, articles i comentaris) i visites   
   Any acadèmic 2018-2019 de l'1 de juliol de 2018 a 30 de juny de 2019