UPC    Acreditació de les titulacions
5.13 Comunicació de l'actualitat UPC

Descripció: Principals indicadors relacions amb la comunicació interna i externa de l'actualitat de la UPC.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2015-2016

             
  Acció Públic Format i tiratge Periodicitat Quantificació  
  Actualitat (diari electrònic de la pàgina principal de la web UPC) i Sala de Premsa (en català, castellà i anglès)  Intern i extern   Digital   Diària de dilluns a divendres   En permanent actualització   
  Notes de premsa, convocatòries de premsa, dossiers de premsa i rodes de premsa, entrevistes i seguiment Mitjans de comunicació Digital
(i presencial en el cas de les rodes de premsa o entrevistes)
Diària 406 /curs  
  Peticions dels mitjans de comunicació  Periodistes   Telèfon+e mail   Diària    461 /curs   
  Recull de premsa Intern   Digital  Diària 153 /curs  
  Impactes controlats als mitjans de comunicació  Intern i extern   -   -     12.151 a mitjans escrits i online i 178 a mitjans audiovisuals/curs   
  Twitts enviats (@BarcelonaTech)  Intern i extern   Digital   Diària  1.032/curs   
  Seguidors Twitter @BarcelonaTech (a data 29 juny 2016)  Intern i extern   Digital    -  19.961  
  Posts a Facebook 'Universitat Politècnica de Catalunya' (a data 29 juny 2016)  Intern i extern   Digital   Diària  Juny-Desembre 2015: 244  Gener-Juny 2016: 229  
  Seguidors Facebook (a data 29 juny 2016)  Intern i extern   Digital    -  3323  
  visites a Sala de Premsa    Intern i extern   Digital   -  283.304  
  Newsletter (Fil Directe)  Intern PDI-PAS   Digital   Quinzenal o Mensual   7/curs    
  Newsletter (e-estudiantat)  Intern Estudiantat   Digital   Mensual   9/curs   
  La teva UPC  Intern   Digital     86 aportacions i 15.975 sesions (visites)   
   Any acadèmic 2015-2016  a data 30 de juny de 2016