UPC    Acreditació de les titulacions
5.12 Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC

Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats. visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2019-2020

   
       
  Assistència a fires i salons d'orientació dels estudis   
  Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat 27  
  Nombre de consultes ateses 1.935  
  Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat 2  
  Nombre de consultes ateses 45  
       
  Jornades de portes obertes: informació dels estudis de grau  
  Nombre de jornades de portes obertes de grau presencials 40  
  Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau presencials 2.866  
  Nombre de jornades de portes obertes de grau virtuals 128  
  Nombre de persones inscrites a les jornades de portes obertes de grau virtuals 5.887  
       
  Sessions informatives de màsters universitaris  
  Nombre de sessions informatives de màster presencials 11  
  Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster presencials 348  
  Nombre de sessions informatives de màster virtuals 91  
  Nombre de persones inscrites a les sessions informatives de màster virtuals 2.137  
       
  Programa Enllaça (curs 2019-2020)  
  Persones inscrites al Programa Enllaça 199  
       
  Programa Aquí STEAM (curs 2019-2020): programa d'atracció de talent femení   
  Nombre de centres de primària i secundària que han participat en el programa 27  
  Nois i noies que hi han assistit 1.893  
  Nombre d'activitats als centres educatius 40  
       
  Visites a centres de secundària  
  Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC                                                             126  
  Nombre de presentacions realitzades 140  
  Nois i noies que hi han assistit 4.426  
       
  Visites al campus de la UPC  
  Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' 190  
  Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' 5.082  
       
  Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS  
  Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat 1  
  Treballs de recerca tutoritzats registrats 22  
  Premi UPC d'Arquitectura, Enginyeria, Ciències i Tecnologia:    
  Treballs acceptats 152  
  Noies i nois participants en el Premi 192  
       
  Accions STEAM  
  Conferències de divulgació científico-tecnològica orientades a despertar vocacions STEAM  
  Conferències impartides 236  
  Centres de primària i secundària visitats 159  
        Nois i noies que hi han assistit 13.672  
  Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents 242  
      Nois i noies que han assistit als tallers 5.434  
  Nombre d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM coordinades pers altres institucions
(Festa la Ciència, Setmana de la Ciència, etc.)
72  
      Nois i noies que han assistit a aquestes activitats 6.054  
  Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2020) 0*  
      Persones inscrites en les activitats d'estiu  0*  
       
  TOTAL IMPACTE ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS  
  Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari 47.249  
  Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari  2.530  
       
  *NOTA: Aquest curs no s'han pogut organitzar activitats d'estiu amb motiu de la crisi sanitària originada per la COVID-19
 
  Dades a juliol 2020