UPC    Acreditació de les titulacions
5.12 Indicadors del Pla de Promoció dels Estudis de la UPC

Descripció: Principals indicadors d’assistència a fires, salons i jornades d’orientació dels estudis UPC, jornades de portes obertes als centres docents, visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats. visites a centres de secundària, conferències i tallers orientats a fomentar les vocacions STEAM, entre d’altres activitats.
Font: Servei de Comunicació
Període de referència: 2018-2019

       
  Assistència a fires i salons  
  Fires, salons i trobades d'orientació universitària de grau en què s'ha participat 41  
  Nombre de consultes ateses 13.618  
  Fires, salons i trobades d'orientació de màsters en què s'ha participat 2  
  Nombre de consultes ateses 616  
       
   
       
  Jornades de portes obertes als centres docents  
  Nombre de jornades  71  
  Nombre de persones inscrites 8.199  
       
   
       
  Programa Enllaça (curs 2018-2019)  
  Persones inscrites al Programa Enllaça 189  
       
   
       
  Visites a centres de secundària  
  Nombre de centres de secundària on s'ha realitzat una presentació dels estudis de la UPC                                                             145  
  Noies i nois als quals s'ha arribat  4.284  
  Nombre de visites 157  
       
   
       
  Visites al campus de la UPC  
  Centres de secundària que han visitat els diferents centres docents a través de 'Visites Campus' 258  
  Estudiants que han visitat els centre docents a través de 'Visites Campus' 9.862  
       
   
       
  Suport als treballs de recerca de batxillerat i CFGS  
  Fires i fòrums de treballs de recerca en què s'ha participat 5  
  Treballs de recerca tutoritzats registrats 54  
  Premi UPC d'Arquitectura, Ciències i Tecnologia Sostenibles:    
  Treballs acceptats 153  
  Noies i nois participants en el Premi 170  
       
   
       
  Accions STEAM  
  Conferències de divulgació científico-tecnològica orientades a despertar vocacions STEAM  
  Conferències impartides 182  
  Centres de primària i secundària visitats 120  
      Nois i noies que hi han assistit 10.550  
  Nombre de tallers divulgatius que s'han realitzat en els centres docents 246  
      Nois i noies que han assistit als tallers 4.935  
  Nombre d'activitats orientades a despertar vocacions STEAM i organitzades pers altres institucions
(YOMO, Festa la Ciència, Setmana de la Ciència, Espai Ciència al Saló de l'Ensenyament, etc.)
72  
      Nois i noies que han assistit a aquestes activitats 6.488  
  Activitats d'estiu adreçades al professorat i alumnat de secundària (estiu 2019) 21  
      Persones inscrites en les activitats d'estiu  516  
       
   
       
  TOTAL ESTUDIANTS EN ACCIONS DE PROMOCIÓ D'ESTUDIS  
  Totals estudiants en accions directes de promoció dels estudis de grau universitari 58.452  
  Total estudiants en accions directes de promoció dels estudis de màster universitari  616  
  Dades a juliol de 2019